Wiadomości
  • Register

1 czerwca w sali Ostrogskiej Szkoły Artystycznej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego zorganizowana przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej.

Uczniowie szkoły sobotniej działającej przy TKP Ziemi Ostrogskiej przedstawili montaż poetycki «A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą». Podczas akademii odśpiewano «Rotę» oraz wręczono dzieciom zaświadczenia i drobne upominki.

Ostrog zakonczenie roku 01

Ostrog zakonczenie roku 02

Ostrog zakonczenie roku 03

Tekst i zdjęcia: Włodzimierz FILAROWSKI,
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej