Wiadomości
  • Register

Zespoły «Fiolet» i «Royal Band» z Ukrainy wystąpiły w Lublinie w ramach ІІ Dnia Ukraińskiego zorganizowanego przez Ukraińców i Polaków studiujących na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Dzień Ukrainy na UMCS miał miejsce już po raz drugi. Podczas święta odbyło się wiele ciekawych wydarzeń, m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne i artystyczne dla studentów.

Impreza miała miejsce w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Wzięło w niej udział wiele osób, w tym prorektor UMCS prof. Alina Orłowska, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Lublin Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Promocji UMCS Marcin Gołębiowski, prezes Towarzystwa Ukraińskiego dr. Grzegorz Kuprianowicz oraz konsul Ukrainy Switłana Gorbowska.

Wydarzenie uświetnił swoim występem zespół wokalny «Gaudeamus» z Drohobycza, który przybył do Lublina na IV Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina.

Uczestnicy ІІ Dnia Ukraińskiego mogli obejrzeć wystawę zdjęć «Krym. Niedokończona Podróż» ukraińskiego fotografa Romana Krawczenki. Artysta jest jednym ze stu fotografów na świecie stosujących w swojej pracy ambrotypię. Roman Krawczenko podzielił się ze zgromadzonymi tajemnicami tej unikalnej techniki z ХІХ wieku.

Ukrainski Dzien 1

Podczas Dnia Ukraińskiego odbyło się także spotkanie z pisarką i dziennikarką Olesią Jaremczuk, która zaprezentowała historię projektu o mniejszościach narodowych na Ukrainie «Наші інші» («Nasi inni») oraz opowiedziała o tym, jak powstała książka pod tym samym tytułem.

Ukrainski Dzien 2

Wieczorem dla młodzieży ukraińskiej i polskiej w Centrum Kultury w Lublinie zagrały zespoły «Fiolet» i «Royal Band» z Ukrainy.

Ukrainski Dzien 4

ІІ Dzień Ukraiński na UMCS odbył się dzięki władzom uczelni, Centrum Promocji UMCS, Zakładowi Filologii Ukraińskiej UMCS oraz Kołu Naukowemu Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa.

Impreza została objęta patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, Radia Centrum i zorganizowana we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka oraz Centrum Kultury w Lublinie.

 

 

Tekst i zdjęcia: Natalia BRELIUS, Lublin

CZYTAJ TAKŻE:

DZIEŃ WYSZYWANKI W CENTRUM LUBLINA

W LUBLINIE ODBYŁ SIĘ KONKURS TŁUMACZENIOWY «УКРСЛОВО»