Wiadomości
  • Register

25–29 maja w Warszawie miało miejsce spotkanie metodyczno-językowe dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy i Białorusi.

Warsztaty metodyczne prowadzili znani w Polsce fachowcy w zakresie innowacyjnych metod nauczania, zaś część praktyczna stażu realizowana była podczas hospitacji lekcji w warszawskich szkołach podstawowych, liceach i przedszkolach.

Uczestnicy mieli okazję do doskonalenia swoich kompetencji w zakresie podnoszenia jakości nauczania przedmiotów w języku polskim oraz umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii, aby później wykorzystywać je w swoich szkołach.

Staż został zorganizowany przez Fundację «Wolność i Demokracja» w ramach projektu «Wybieram Polski. Program staży i wizyt studyjnych» finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Staz WiD 2

Staz WiD 3

Staz WiD 4

Halina SOKALSKA,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu Oddział w Beresteczku
Zdjęcia udostępnione przez autorkę

CZYTAJ TAKŻE:

ZAWALCZ O STYPENDIUM MŁODEGO NAUCZYCIELA