Wiadomości
  • Register

Zespół uczniów ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej zajął I miejsce w Konkursie Historycznym «Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948».

Drużyna w składzie: Wiktoria Bartoszuk i Anton Onochin startowała w kategorii «prezentacja multimedialna». Tytuł ich pracy to «Los żołnierza J. Kaczańczyka w latach 1939–1948». Uczniowie dotarli do potomka opisywanego żołnierza, przeprowadzili z nim wywiad, zgromadzili różne materiały (kopie i skany dokumentów oraz zdjęć), opracowali je i przygotowali prezentację multimedialną, którą, wraz z całą dokumentacją ich pracy, wysłali na konkurs. Zespół, wraz z opiekunem, zaproszony został na uroczystą galę finałową, która odbędzie się w Warszawie w dniach 6–8 czerwca 2019 r.

Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych «DELTA». Jego koordynatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Honorowym patronatem konkurs objęły: Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Konkurs skierowany jest do dzieci uczących się języka polskiego na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Fot. pixabay

CZYTAJ TAKŻE:

UCZENNICE Z ŁUCKA WZIĘŁY UDZIAŁ W MAZOWIECKIM I ŚWIATOWYM FINALE KONKURSU «PATRIA NOSTRA»

LISTY EDWARDA BARANOWSKIEGO Z OBOZU