Wiadomości
  • Register

16 maja jest obchodzony Światowy Dzień Ukraińskiej Wyszywanki, który łączy Ukraińców na całym świecie.

Święto zostało zapoczątkowane w 2006 r. przez studentów z Czerniowiec i od tej pory w każdy trzeci czwartek maja Ukraińcy zakładają tradycyjne haftowane koszule (ukr. вишиванка).

Obchodzą to święto także Ukraińcy, którzy mieszkają poza granicami swojego kraju. Jest dla nich okazją, żeby spotkać się razem i przypomnieć sobie ludowe tradycje. Nie jest wyjątkiem także Lublin – polskie miasto, w którym studiuje najwięcej osób z Ukrainy. 16 maja Ukraińcy zorganizowali tu dwa wydarzenia z okazji Dnia Wyszywanki. O 16.00 studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ubrani w ukraińskie haftowane koszule spotkali się pod pomnikiem patronki swojej uczelni, żeby zrobić wspólne zdjęcie. O 18.00 razem ze studentami Politechniki Lubelskiej zaśpiewali ukraińskie piosenki.

Mieszkańcy Lublina przyjaźnie reagowali na widok młodych ludzi w wyszywankach, niektórzy nawet robili zdjęcia. Ukraińców w stroju ludowym w tym dniu można było spotkać nie tylko pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, ale również na ulicach miasta.

Den wyszywanky Lublin 2

Den wyszywanky Lublin 3

Nataliia BRELIUS, Lublin

CZYTAJ TAKŻE:

MOJE PIERWSZE UKRAIŃSKIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI