Wiadomości
  • Register

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Lubieszowie we współpracy z krajoznawcą i historykiem Petrem Buszczykiem zorganizowali dla uczniów 10 klasy miejscowego liceum spotkanie «Kronika Kolegium w Lubieszowie».

Na początku maja minęło 325 lat od początku działalności słynnej niegdyś w Europie szkoły, przekształconej wkrótce w kolegium. Została otwarta w 1694 r. na mocy umowy podpisanej rok wcześniej z zakonem pijarów. Fundatorem szkoły był ówczesny właściciel Lubieszowa Jan Karol Dolski. Opowiedział o tym Petro Buszczyk.

«Budowa murowanego gmachu została ukończona w 1730 r. Był to budynek dwukondygnacyjny, pokryty gontem. Przy szkole znajdowały się: internat, stolarnia, pracownia, kuźnia, młyn konny, łaźnia, browar. Były tu również muzeum, wiele sal, nawet gabinet chemii. W szkole wykładano język łaciński, polski i francuski. Przed kolegium rozciągał się ogród botaniczny z oranżerią oraz aleje lipowe. Bliżej Stochodu znajdował się sad owocowy nazywany Wenecją. Tam była także przystań dla łodzi» – powiedział Petro Buszczyk.

Lubieszow kolegium 00

O wybitnych działaczach, znanych w Europie i świecie, którzy uczyli się w Lubieszowie, opowiedziała bibliotekarka Oleksandra Klamarowa. Przybliżyła uczniom postacie Jerzego Ciapińskiego, Macieja Dogiela, Kazimierza Narbutta, Stanisława Jundziłła, Józefa Czerwiakowskiego, Karola Gubela oraz oczywiście Tadeusza Kościuszki, o którym do dziś w Lubieszowie przypomina napis nad jednym z wejść do budynku byłego kolegium.

Spotkanie zakończyła wycieczka po miasteczku, w trakcie której organizatorzy opowiadali o tym, jak wyglądał Lubieszów w okresie działalności kolegium.

Lubieszow kolegium 01

Lubieszow kolegium 02

Tekst i zdjęcia: Tamara URIADOWA

CZYTAJ TAKŻE:

W LUBIESZOWIE OTWARTO KLASĘ DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO