Wiadomości
  • Register

Członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Obwodzie Tarnopolskim zorganizowali wyjazdowe posiedzenie w Czerniowcach.

Przeprowadzili je razem z przedstawicielami Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Adama Mickiewicza.

W czasie wizyty prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwodu Tarnopolskiego (PTKOOT) Piotr Fryz spotkał się z prezesem czerniowieckiego ośrodka organizacji pozarządowej «Dzieło Kolpinga na Ukrainie» Ludwikiem Markulakiem i sekretarzem Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Adama Mickiewicza (COTKP) Janem Szejkiem, by wspólnie omówić przyszłą współpracę między organizacjami.

Chór tarnopolskiej organizacji przygotował krótki koncert dla przedstawicieli polskiej wspólnoty na Bukowinie. Uroczystość miała miejsce w pomieszczeniu Polskiego Domu Narodowego, w którym mieści się siedziba czerniowieckiego towarzystwa.

W czasie pobytu w Czerniowcach przedstawiciele PTKOOT dołączyli do dobroczynnego kiermaszu. Jego celem było wsparcie rodzin, które przeprowadziły się ze wschodu Ukrainy. Akcja została zorganizowana przez COTKP im. Adama Mickiewicza, NGO «Dzieło Kolpinga na Ukrainie» i NGO «Wolontariusze za Ojczyznę». Chór tarnopolskiego towarzystwa wykonał na rzecz akcji charytatywnej program koncertowy.

Członkowie PTKOOT zwiedzili Czerniowce, w tym Uniwersytet Czerniowiecki, w którego murach zaśpiewali kilka utworów. W drodze powrotnej obejrzeli znane na zachodzie Ukrainy pole tulipanowe w Mamajowcach w obwodzie czerniowieckim.

Tarnopol Czerniowce 01

Tarnopol Czerniowce 02

Ałła FLISSAK,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Obwodzie Tarnopolskim

CZYTAJ TAKŻE:

W TARNOPOLU UCZCZONO KONSTYTUCJĘ 3 MAJA