Wiadomości
  • Register

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się także w Lubomlu.

W uroczystościach, które miały miejsce 2 maja, wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego, nauczyciele szkoły polskiej przy SKP, uczniowie i ich rodzice, uczniowie Gimnazjum nr 1 i Szkoły nr 2, zespoły taneczne «Edelwejs» z Lubomla i «Zerniatko» z Chworostowa oraz proboszcz katolickiej parafii Trójcy Przenajświętszej w Lubomlu ks. Jan Buras.

Na początku wszystkich powitał prezes SKP Włodzimierz Pedycz, który wygłosił krótką prelekcję o wkładzie Polonii i Polaków w odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Szkoła polska w Lubomlu bierze udział w projekcie «Wielka Polska Rodzina», którzy jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja. Uczniowie wysłali wiele kartek z życzeniami do różnych polonijnych organizacji na Ukrainie i świecie. W odpowiedzi otrzymali życzenia od Polaków z Ukrainy, Hiszpanii, Włoch, i Holandii.

Po wykonaniu hymnów Polski i Ukrainy głos zabrał ks. Jan Buras, który opowiedział o historii Święta Konstytucji 3 Maja i jej wadze dla patriotycznego wychowania młodzieży.

Następnie rozpoczął się koncert przygotowany przez uczniów szkoły polskiej w Lubomlu. Dzieci recytowały poezje i wykonywały różne piosenki.

Zespół «Zerniatko» zatańczył krakowiaka, a «Edelwejs» m.in. quick stepa.

Obchody Luboml 1

Obchody Luboml 2

Obchody Luboml 3

Obchody Luboml 4

Obchody Luboml 5

Włodzimierz PEDYCZ,
Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego