Wiadomości
  • Register

W dniach 3–5 maja w Tarnopolu odbył się ósmy Festiwal Artystyczny «Ї», który co roku jednoczy znawców i miłośników kultury z całego świata. Tradycyjnie na imprezie były sceny: literacka, muzyczna, kinowa i teatralna, a nowością stał się cykl lekcyjny.

W tym roku organizatorzy nazwali festiwal międzynarodowym, ponieważ oprócz ukraińskich artystów uczestniczyli w nim także pisarze i tłumacze z Polski, Gruzji i Szkocji.

Część polską zapoczątkowała prezentacja tłumaczeń powieści Josepha Conrada, wybitnego angielskiego pisarza polskiego pochodzenia. W grudniu 2018 r. wydawnictwo «Tempora» zapowiedziało publikację pełnego zbioru dzieł autora. «Chcieliśmy nie tylko wypełnić lukę w procesie literackim, ale także podjęliśmy próbę zerwania z przestarzałymi poglądami i zaoferowania ukraińskiemu czytelnikowi nowego spojrzenia na Conrada. Dostrzegamy w nim przede wszystkim modernistę: w tym, w jaki sposób pracuje z formą powieści, jaka świadomość kryje się za tymi konstrukcjami artystycznymi» – powiedziano w wydawnictwie.

Podczas prezentacji w Tarnopolu tłumacz Andrij Bondar przedstawił obecnym tłumaczenia powieści «Szaleństwo Almayera» i «Banita».

«Szaleństwo Almayera» i «Banita» to pierwsze dwie powieści Josepha Conrada, które uczyniły go rozpoznawalnym na londyńskiej scenie literackiej, ale jednocześnie przyniosły mu uciążliwą sławę «egzotycznego pisarza». Dzieła te pozytywnie ocenił Herbert Wells, a powstawaniu jednego z nich towarzyszyła historia miłosna, której ślad został zachowany tylko w epigrafie. Właśnie w tym okresie życia Conrad ostatecznie opuszcza morze i pełen wątpliwości, walcząc z trudnościami finansowymi, oddaje się pracy literackiej. Ten wczesny okres jego twórczości jest ciekawy z tego względu, że już w nim zauważalne staje się skupienie na niespokojnym elemencie ludzkiej duszy, jego niepewność światopoglądu i sceptyczne spojrzenie na Europę jako kolonialne imperium. Kilka lat później ukaże się «Jądro ciemności». Tłumaczenie «Szaleństwa Almayera» Wiktora Petrowskiego na język ukraiński ujrzało światło dzienne w 1929 r. Od tego czasu jest to pierwsze ponowne wydanie powieści w języku ukraińskim. Tłumaczenie «Banity» zostało dokonane po raz pierwszy» – czytamy w adnotacji do książki.

Andrij Bondar wyjaśnił, dlaczego postanowił pracować nad tłumaczeniem tekstów tego właśnie pisarza: «Conrad jest pierwszym angielskim modernistą. Jako pisarz przechodzi, patrząc na jego kolejne książki, wiele etapów rozwoju. I to jest fenomenalne. W każdej powieści staje się nowym autorem». Tłumacz dodał, że «ten pisarz jako pierwszy w literaturze porusza złożone problemy, takie jak rola kobiety albo PR polityczny. Przenosi w angielskie powieści ten konflikt i przedstawia go w dobrej stylistyce».

Conrad Tarnopol 1

Prezentacja powieści Josepha Conrada odbyła się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Andrij Bondar był także moderatorem spotkania z Walerijem Butewiczem, tłumaczem zbioru wierszy polskiego autora Zbigniewa Herberta «Pan Cogito». Mówił on o znaczeniu postaci Herberta dla literackiego świata Polski, ponieważ to on zaczął mówić o dyskursie psychoanalitycznym w poezji.

W Festiwalu Artystycznym «Ї» wziął udział polski pisarz i muzyk Piotr Czerski, który przedstawił książkę «Ojciec odchodzi». Pisze w niej o śmierci papieża Jana Pawła II. Spotkanie było moderowane przez tłumacza Jurija Matewoszczuka. Piotr Czerski zauważył, że wybrał dla powieści tę postać, ponieważ dla niego papież «był człowiekiem, który wykazywał godność w każdych okolicznościach. Jest to możliwe nie tylko w czasie piękna i młodości, ale także w starszym wieku».

Conrad Tarnopol 2

Conrad Tarnopol 3

Zjednoczenie Artystyczne «Stendal»
Zdjęcia: Anna JEKYMENKO-POLISZCZUK

CZYTAJ TAKŻE:
«ROZMOWA Z INNYM»: W ŁUCKU ROZPOCZĘŁA SIĘ LITERACKA «FRONTERA»