Wiadomości
  • Register

4 maja w sobotniej szkole języka polskiego działającej przy Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie imienia Adama Mickiewicza w Czortkowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele i członkowie organizacji, a także przedstawiciele Nadzbruczańskiego Towarzystwa Kultury i Języka Polskiego z Husiatyna na czele z Janem Piejką, z którym od 2013 r. towarzystwo w Czortkowie organizuje wspólne spotkania.

Honorowymi gośćmi uroczystości byli: konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Piotr Matusiak; Przewodniczący Rady Miasta Czortkowa Jarosław Dzyndra; długoletni przyjaciel towarzystwa, dyrektor «Czortkowskiej Fabryki Chleba» Oleksandr Ołeszko; przyjaciel i sponsor szkoły, przedsiębiorca Jacek Dyczkowski z małżonką Tatianą.

Uczniowie polskich szkół sobotnich z Czortkowa i Husiatyna wykonali pieśni patriotyczne. Następnie wychowankowie czortkowskiego towarzystwa opowiedzieli o historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Laureaci Konkursu Recytatorskiego «Kresy» Nazarij Babyn i Iryna Juchym wyrecytowali wiersze patriotyczne znanych polskich poetów. Scenariusz uroczystości przygotowała Anna Wołkowa, a oprawę muzyczną Ulana Nawłoka.

Czortkow 3 Maja 1

Niezwykle uroczystą częścią wydarzenia było wręczenie odznaki honorowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego «Zasłużony dla Kultury Polskiej» dwóm nauczycielkom szkoły sobotniej z Czortkowa – Annie Wołkowej i Ulanie Nawłoce. Nagrody wręczył konsul Piotr Matusiak.

Czortkow 3 Maja 5

W swoim przemówieniu prezes Polsko-Ukraińskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza Maria Pustelnyk podziękowała gościom za obecność i podkreśliła, że takie spotkania w są możliwe m.in. dzięki życzliwej atmosferze oraz przyjaznemu nastawieniu władz lokalnych.

Czortkow 3 Maja 2

Czortkow 3 Maja 3

Czortkow 3 Maja 4

Czortkow 3 Maja 6

Czortkow 3 Maja 7

Tekst i zdjęcia: Alina TORKIT,
Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo
im. Adama Mickiewicza w Czortkowie