Wiadomości
  • Register

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego zorganizowało uroczystość z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prezes Towarzystwa Piotr Fryz przypomniał członkom organizacji o wydarzeniach, które doprowadziły do uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, powiedział również kilka słów o jej miejscu w historii i znaczeniu dla współczesnego pokolenia. Chór działający przy organizacji zaprezentował członkom PTKOOT i gościom krótki program koncertowy. Słynną pieśń «Witaj Maj 3 Maj!» zaśpiewali wspólnie wszyscy zgromadzeni w sali.

Liczne gratulacje z okazji Święta Konstytucji 3 Maja polska społeczność otrzymała od organizacji polonijnych, byłych tarnopolan, obecnie mieszkających w Polsce oraz od władz miasta i obwodu.

Tarnopol 3 Maja2

Ałła FLISSAK,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego
Fot. Ludmyła TESLA