Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza polską młodzież mieszkającą na Ukrainie do udziału w projekcie «Ja-Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą»

W ramach projektu zaplanowano 6-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Więcej szczegółów w Zaproszeniu.

Organizatorzy zapewniają:
– 6 dni (5 noclegów) szkolenia umiejętności przywódczych, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej;
– zajęcia językowe i historyczne;
– warsztaty obywatelskie;
– zajęcia integracyjne i wyjazdy krajoznawcze;
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (na podstawie biletów).

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:
– władać językiem polskim na poziomie dobrym;
– być członkiem 10 osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie,
mieć ukończony 15. rok życia, nie przekraczać 18. roku życia;
– z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:
– kartę kwalifikacyjną;
– tabelkę zbiorczą grupy (plik excel) (formularze można pobrać tu).

Będą przyjmowane jedynie kompletne wnioski.
Termin składania zgłoszeń: do 20 maja 2019 r.

Termin szkolenia:
1 turnus: 28 lipca – 3 sierpnia 2019 r.
2 turnus: 3 sierpnia – 9 sierpnia 2019 r.

Kontakt do koordynatora i nadsyłanie zgłoszeń: lazarz.kapaon@wid.org.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem REGULAMINU Ja-Lider

Projekt «Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą» jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

Źródło: wid.org.pl

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1