Wiadomości
  • Register

Około 150 uczestników zjechało się z całej Ukrainy do Brzuchowic koło Lwowa, aby reprezentować swój punkt nauczania przy towarzystwie lub parafii w konkursie «Znasz-li ten kraj».

XI Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim «Znasz-li ten kraj» odbył się 4–7 kwietnia. Łucki Okręg Konsularny reprezentowali na nim uczniowie z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu (Wiktoria Piłat), z Nadzbruczańskiego Towarzystwa Kultury i Języka Polskiego w Husiatynie (Oleksandr Newiński, Mykoła Halizmanow, Sofia Lewicka i Lilia Dubiecka) oraz z Centrum Rozwoju Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie (Anastazja Iwanciw i Chrystyna Bała).

Znaszli 2019 Husiatyn

Reprezentacja Husiatyna

Znaszli 2019 Czortkow

Reprezentacja Czortkowa

Wiktoria Piłat z Tarnopola zdobyła III miejsce w średniej kategorii wiekowej.

Znaszli 2019 Tarnopol

Znaszli 2019 Tarnopol 2

Wiktoria Piłat z Tarnopola

Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej. W trzech kategoriach wiekowych sprawdzano biegłość językową, znajomość literatury oraz historii Polski. Ponadto każdy uczestnik miał zadanie domowe – przygotować wypowiedź lub prezentację na jeden z zaproponowanych tematów.

Udział uczniów z Tarnopola, Czortkowa i Husiatyna w konkursie był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Znaszli 2019 zag

Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu
Fot. Halina Piłat; www.facebook.com/pg/Konsulat Generalny RP we Lwowie