Wiadomości
  • Register

29 marca w Szkole Ogólnokształcącej nr 3 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie odbył się II etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi.

Do zmagań przystąpiło siedemdziesięciu najlepszych uczniów z całej Ukrainy. Wcześniej wszyscy musieli uzyskać w I etapie konkursu przynajmniej 22 punkty. Łucki Okręg Konsularny reprezentowała Iryna Nyczaj z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku.

Uczestnicy musieli przedstawić przygotowaną przez siebie pracę pisemną lub prezentację multimedialną dotyczącą wybranej epoki historycznej, odpowiadali również na dwa wylosowane pytania z szerokiego zakresu wiedzy o historii Polski (od chrztu Polski w 966 r. aż do czasów odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 r. i jej wstąpienia do NATO i UE, odpowiednio w 1999 i 2004 r.). Czekała ich również rozmowa na temat jednej z lektur (uczniowie musieli przeczytać dwie publikacje dotyczące jednej z epok historycznych) wybranej z listy zaproponowanej przez Komitet Główny Olimpiady.

Olimpiada organizowana jest przez Fundację «Wolność i Demokracja» w ramach projektu «Polskie Echa Historii» współfinansowanego przez Senat RP.

Dla uczestników udział w konkursie to możliwość rozwijania ich zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej historii Polski. Nagrody dla laureatów III Olimpiady Historii Polski to (prócz dyplomów, nagród rzeczowych i kilkudniowego pobytu w Polsce) także indeksy uprawniające do studiowania na polskich uniwersytetach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski w Opolu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Niecierpliwie czekamy na wyniki II etapu, a tym, którzy dostaną się do III (finałowego) etapu, życzymy, aby zdobyli indeks na swoją wymarzoną uczelnię.                  

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Zdjęcie: wid.org.pl