Wiadomości
  • Register

18–20 marca w Rówieńskim Liceum Naukowym odbył się ostatni etap Ogólnoukraińskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Na finał do Równego z różnych obwodów przybyło 37 uczniów w 13 zespołach.

Instytut Modernizacji Treści Oświaty poinformował, że w tym roku w olimpiadzie wzięli udział uczniowie starszych klas z 12 obwodów: winnickiego, wołyńskiego, dniepropietrowskiego, żytomirskiego, iwanofrankiwskiego, kijowskiego, kirowohradzkiego, lwowskiego, odeskiego, rówieńskiego, chmielnickiego, czerniowieckiego oraz z Kijowa. W Równem towarzyszyli im nauczyciele.

I miejsce w olimpiadzie zdobył uczeń 11. klasy Rówieńskiej Szkoły Specjalistycznej І–ІІІ stopnia Nr 15 Dmytro Boryszkewycz, ІІ miejsce – uczennica 10. klasy Kałuskiego Liceum Nr 2 Rady Miasta Kałusz obwodu iwanofrankiwskiego Ołesia Pasieka, ІІІ miejsce – uczennica 9. klasy Średniej Szkoły Ogólnokształcącej Nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie Ołena Kurnyćka.

Olimpiada

Kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk, konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz oraz przedstawiciele Filii Drohobyckiej Państwowego Ośrodka Naukowego «Instytut Modernizacji Treści Oświatowych» wręczyli prezenty wszystkim uczestnikom olimpiady.

W kolejnym roku etap końcowy olimpiady odbędzie się w obwodzie iwanofrankiwskim.

MW
Fot. www.rvosvita.org.ua