Wiadomości
  • Register

Współpraca transgraniczna i międzyregionalna, zwiększenie liczby przejść i modernizacja infrastruktury granicznej oraz kontakty międzyludzkie były głównymi tematami omawianymi przez przedstawicieli Polski i Ukrainy w Zbarażu – podaje Zbaraska Rejonowa Administracja Państwowa.

Na XV posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej, które odbyło się w dniach 21–22 marca w Zbarażu, poruszono kwestie dwustronnej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, realizacji wspólnych projektów w zakresie otwarcia nowych przejść i poprawy infrastruktury granicznej, a także rozszerzenia możliwości do nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Zbaraz zasidannia 1

Uczestnicy spotkania omówili w szczególności realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, a także jego budżet w perspektywie finansowej 2021–2028, otwarcie i przebudowę przejść na granicy ukraińsko-polskiej, ratownictwa i ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia, zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniom przepisów prawnych przy przekraczaniu granicy państwowej, zwiększenia skuteczności współpracy transgranicznej, przyspieszenia realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

Zbaraz zasidannia 2

Jak czytamy na stronie internetowej Gabinetu Ministrów Ukrainy, strony skupiły się na wdrożeniu podpisanej we wrześniu 2018 r. umowy intencyjnej w sprawie stworzenia nowej makroregionalnej strategii UE rozwoju regionu karpackiego. Omówiono także kwestię rozwoju sieci międzynarodowych połączeń kolejowych oraz bezpośrednie perspektywy uruchomienia połączeń kolejowych Chyrów–Zagórz, Niżankowice–Przemyśl.

Spotkaniu przewodniczył pierwszy wiceminister rozwoju regionalnego, budownictwa i usług mieszkaniowych i komunalnych Ukrainy Wiaczesław Nehoda. Polskiej delegacji przewodniczyła wiceminister spraw wewnętrznych i administracji RP, przewodnicząca polskiej części Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej Renata Szczęch. W spotkaniu wzięli udział Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur, przedstawiciele władz obwodu tarnopolskiego i lwowskiego, województwa lubelskiego, podkarpackiego i in.

Zbaraz zasidannia 4

Posiedzenie Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej po raz pierwszy odbyło się nie na obszarze przygranicznym. Następne spotkanie zaplanowane jest na 2020 r. w Polsce.

MW
Fot. www.facebook.com/ Збаразька районна державна адміністрація