Wiadomości
  • Register

W Warszawie odbyły się dwustronne ukraińsko-polskie negocjacje na temat udzielenia Ukrainie kredytu na rozbudowę przygranicznej infrastruktury drogowej i modernizację przejść na ukraińsko-polskiej granicy.

Jak podaje Oddział Polityki Informacyjnej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, ukraińska delegacja, w składzie której znaleźli się m.in. przedstawiciele Służby Dróg Samochodowych w Obwodzie Wołyńskim, w dniach 18–19 marca złożyła wizytę w Warszawie. Dwustronne negocjacje odbywały się w ramach realizacji umowy o pomocy wiązanej między Ukrainą a Polską, podpisanej we wrześniu 2015 r.

Szef Służby Dróg Samochodowych w Obwodzie Wołyńskim Anatolij Pospolitak zaznaczył, że umowa o rozbudowie przygranicznej infrastruktury drogowej i modernizacji przejść na ukraińsko-polskiej granicy przewiduje kapitalny remont 13-kilometrowego odcinka drogi H-22 Uściług–Łuck–Równe wiodącego do przejścia w Uściługu. Obwód wołyński otrzyma na to 4,8 mln euro z kredytu, którego Ukrainie udzieliła Polska.

W wyniku przetargu prace remontowe będzie wykonywała firma DROG-BUD Sp. z o. o., która opracuje również dokumentację projektową. Planuje się, że remont 13-kilometrowego odcinka zostanie zakończony jeszcze w tym roku.

Pieniądze z kredytu na remont dróg wiodących do ukraińsko-polskiej granicy otrzymają również obwód zakarpacki od Węgier i lwowski – od Polski.

MW

CZYTAJ TAKŻE:

DROGA DO KOSTIUCHNÓWKI ZOSTANIE WYREMONTOWANA ZA EUROPEJSKIE PIENIĄDZE