Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych do odbycia stażu, który odbędzie się 25–29 maja 2019 r. w Warszawie.

Głównym celem stażu jest wspomaganie nauczycieli oraz podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Białorusi; budowanie skutecznego, długofalowego transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Staż językowo-przedmiotowy przewiduje hospitację lekcji w placówkach szkolnych oraz element warsztatowy doskonalący metodykę nauczania przedmiotu i kompetencje językowe.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: fundacja@wid.org.pl do dnia 21 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.wid.org.pl

Źródło: www.wid.org.pl

CZYTAJ TAKŻE:

WYSTARTOWAŁA REJESTRACJA NA VIII ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH