Wiadomości
  • Register

Niezmiennie w pierwsze wiosenne ciepłe dni przed Świętami Wielkanocnymi członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej ruszają porządkować groby rodzinne i swoich bliskich. Nie zapominają także o miejscach spoczynku naszych rodaków na terenie Wołynia.

Jednym z takich szczególnych miejsc jest Polski Cmentarz Wojenny w Przebrażu, na którym spoczywają przebrażanie, żołnierze Armii Krajowej oraz mieszkańcy Wołynia, którzy ukrywali się tu w czasie II wojny światowej. Ta miejscowość stała się jednym z nielicznych miejsc przetrwania dla bezbronnej ludności w czasie Rzezi Wołyńskiej.

Cmentarz został odnowiony staraniem polskich władz w 2001 r. Obecnie na terenie nekropolii zauważalny jest wpływ warunków atmosferycznych, widać ślady pęknięć na pomniku oraz zniszczone i poprzechylane po przebytej zimie drewniane krzyże. Niestety, z powodu braku sił i zasobów członkom SKP im. Ewy Felińskiej nie udało się przeprowadzić niezbędnych prac renowacyjnych tak, jak dokonali tego kilka lat temu harcerze z Łódzkiej Chorągwi ZHP. Ale dzięki ich wysiłkom teren cmentarza zawsze jest oczyszczony od spadających gałęzi drzew i liści, także od starych zniczy (w tym roku było ich kilka worków). W trakcie wiosennego porządkowania oczyszczono i odświeżono farbą główny postument, naprawiono zbutwiałe drewniane krzyże i złożono nowy wieniec oraz znicze przy centralnym krzyżu. 

20190320 123357

20190320 120708

20190320 132900

20190320 135801

MW