Wiadomości
  • Register

28 lutego w księgarni «Є» w Łucku odbyło się spotkanie z pisarką Marianną Kijanowską oraz prezentacja przetłumaczonego przez nią tomiku poezji Bolesława Leśmiana «Садбожий спалахненець».

Twórczość Bolesława Leśmiana, jednego z najwybitniejszych polskich i europejskich poetów XX wieku, jest prawie nieznana zarówno wśród ukraińskich czytelników, jak i literaturoznawców. Marianna Kijanowska, badaczka i tłumaczka poezji Leśmiana, podczas prezentacji przedstawiła świat stworzony przez poetę oraz jego życiorys. Zapoznała również zgromadzonych z jego utworami, zarówno po polsku, jak i ukraińsku. Pomagali jej w tym studenci Klubu Polskiego w Łucku. Wiersz «Dziewczyna» po polsku przeczytał wicekonsul Marek Zapór.

Spotkanie pt. «Wokół przekładów» odbyło się dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Po prezentacji porozmawialiśmy z Marianną Kijanowską o jej twórczości, przede wszystkim o pracy nad tłumaczeniami. Tekst wywiadu ukaże się wkrótce na łamach «Monitora Wołyńskiego».

kijanowska 1

kijanowska 3

kijanowska 4

kijanowska 5

kijanowska 6

kijanowska 7

kijanowska 8

kijanowska 9

kijanowska 10

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH