Wiadomości
  • Register

23 lutego w Pałacu Kultury miasta Łuck odbył się XII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy.

To ważne wydarzenie kulturalne jest częścią odbywających się corocznie, na zmianę w Łucku i Lublinie, Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa.

Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej (zarówno prozy, jak i poezji) na Ukrainie, integrowanie biorących udział w spotkaniu Polaków i Ukraińców oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich, wzbogacanie własnego warsztatu artystycznego i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zmagań.

Organizatorami spotkań są Centrum Kultury w Lublinie, Wydział Kultury Rady Miasta Łuck oraz Towarzystwo Kultury polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Łucku, Prezydenta Miasta Lublin oraz Łuckiej Rady Miejskiej.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 65 uczestników z Łucka, Odessy, Winnicy, Lwowa, Kijowa, Zaporoża, Kowla, Radziwiłłowa, Nietyszyna, Sławuty, Kozłowa, Owrucza, Lubomla i innych miast Ukrainy.

Licznie zgromadzonych uczestników przywitał pełniący obowiązki mera miasta Hryhorij Pustowit. Życząc wszystkim powodzenia zwrócił uwagę, że chociaż nasze kultury, polska i ukraińska, są sobie bardzo bliskie, to jednak się różnią. «Spotkanie tych kultur będzie wzbogacało każdego uczestnika dzisiejszego konkursu, każdego człowieka, który będzie żył na styku polskiej i ukraińskiej kultury» – dodał.

Recytatorski 2019 1

Konsul Teresa Chruszcz, witając wszystkich w imieniu Konsula Generalnego RP w Łucku Wiesława Mazura, stwierdziła, że Konsulat stara się zawsze wspierać wszystkie inicjatywy, które w przestrzeni kultury pomagają sąsiadom – Polsce i Ukrainie – zbliżyć się do siebie.

Tetiana Hnatiw, dyrektor Wydziału Kultury Rady Miasta Łuck, wyraziła zadowolenie, że spotkania z roku na rok zyskują na popularności i miasto może gościć tak wielu wykonawców przybyłych z różnych stron Ukrainy.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku Nina Poremska podziękowała wszystkim, którzy włożyli ogromną pracę w przygotowanie uczestników konkursu. Zwróciła się także ze słowami wdzięczności do tych, którzy od 12 lat wspierają to ważne wydarzenie kulturalne – bez pomocy Konsulatu Generalnego RP i Rady Miasta Łucka jego organizacja nie byłaby możliwa. Podziękowała również Centrum Kultury w Lublinie za wieloletnią bardzo dobrą współpracę. «To wydarzenie sprawia, że między nami nie ma żadnych różnic związanych z narodowością. Granice są między państwami. Dla kultury granice nie istnieją» – dodała.

Zebranych przywitali również, życząc im powodzenia i jednocześnie zapraszając zwycięzców na finał konkursu do Lublina, Ewelina Graban, Kierownik Referatu ds. Wspierania i Realizacji Programów Międzynarodowych Miasta Lublin oraz Michał Skorżyński, występujący w imieniu Kierownika Wydziału Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie Anny Krawczyk.

Następnie na kilka godzin salą zawładnęły polska poezja i proza, deklamowane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Każdy z uczestników starał się pokazać z jak najlepszej strony. Właśnie teraz miał zaprocentować cały trud włożony w przygotowania. Sam występ na dużej scenie, w świetle reflektorów i przed liczną publicznością nie był łatwy dla biorących udział w zmaganiach. Poziom był bardzo wyrównany, więc jury (w składzie: Anżelika Janowiec, Rymma Redczuk, Gabriela Woźniak-Kowalik, Mateusz Nowak i Michał Skorżyński) stanęło przed bardzo trudnym zadaniem wyłonienia laureatów i przyznania wyróżnień. Po burzliwej naradzie jury wskazało 15 laureatów (trzynaścioro z nich pojedzie na finał Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa do Lublina, dwie osoby otrzymały nagrody bez nominacji do uczestnictwa w finale) oraz przyznało 13 wyróżnień. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy uczestnictwa, laureaci zaś dyplomy i nagrody.

Recytatorski 2019 2

Recytatorski 2019 4

Recytatorski 2019 5

Recytatorski 2019 7

Recytatorski 2019 8

Recytatorski 2019 9

Laureatami zostali: Marharyta Jermejczuk (Łuck), Oleksandra Dawydczuk (Łuck), Olena Zaoburna (Nietyszyn), Oleg Iszczuk (Łuck), Iryna Kłymuk (Kniahynynok), Andrij Kowalski (Luboml), Marjana Kopalczuk (Kniahynynok), Władysław Melnyk (Łuck), Anastasja Mychalczuk (Łuck), Olga Ozolina (Kijów), Orest Parchomuk (Kniahynynok), Oleksandra Safatiuk (Łuck), Daryna Chyżniak (Łuck), Anna Kłymowycz (Łuck) i Alina Palamarczuk (Żmerynka).

Za wszystkich laureatów trzymamy kciuki i życzymy im sukcesów podczas finału w Lublinie.

Recytatorski 2019 10

Tekst i zdjęcia: Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG