Wiadomości
  • Register

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie realizują program «Podwójny dyplom». Umożliwia on jednoczesne studia na obu uczelniach na kierunkach Ekologia i Biotechnologia.

Studenci pierwszego roku ekologii na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki uczą się m.in. języka polskiego. Pozwoli to na udział, zaczynając od drugiego roku studiów, w programie «Podwójny dyplom», umożliwiającym jednoczesne studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

«Bierzemy udział w programie dopiero drugi rok. Obecni studenci pierwszego roku w przyszłym roku akademickim mogą zgłaszać się do udziału w projekcie» – powiedziała Chrystyna Melnyczuk, pracownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska WUN im. Łesi Ukrainki.

Wnioski mogą składać zarówno osoby studiujące bezpłatnie, jak i studenci studiów płatnych. Udział w programie jest bezpłatny, ale, jak zaznaczyła Chrystyna Melnyczuk, studenci będą musieli zapłacić za dojazd do Polski, zakwaterowanie i wyżywienie.

Część zajęć w ramach programu studenci mają w Łucku, część w Częstochowie. «Oni studiują u nas, a następnie, zgodnie z umową, jadą do Częstochowy, potem z powrotem do Łucka. Mamy wspólnie opracowane plany nauczania» – powiedziała pracownik łuckiej uczelni.

Studenci biorący udział w programie «Podwójny dyplom» będą musieli napisać i obronić dwie prace licencjackie: jedną na ukraińskiej uczelni, drugą – na polskiej. Studia zakończą się uzyskaniem stopnia licencjackiego w zakresie ekologii na WUN im. Łesi Ukrainki oraz stopnia licencjackiego w zakresie biotechnologii na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie.

Natalia DENYSIUK