Wiadomości
  • Register

10 lutego w Wołyńskiej Bibliotece Naukowej im. Oleny Pcziłki Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki oddało, jak co roku, hołd swojemu patronowi.

Okazją była kolejna rocznica urodzin wielkiego Polaka, bohatera narodu zarówno polskiego, jak i amerykańskiego.

Na początku głos zabrała prezes TKP w Łucku Nina Poremska. Serdecznie przywitała licznie zgromadzonych członków i sympatyków Towarzystwa. Wróciła również wspomnieniami do niełatwych czasów początków organizacji – okazją do tej swoistej wyprawy w przeszłość była zbliżająca się w tym roku 20. rocznica powstania TKP. W tym kontekście prezes nawiązała również do niedawnej śmierci księdza Ludwika Kamilewskiego – opowiedziała krótko o życiu tego wspaniałego człowieka i o wsparciu, którego przez wiele lat doświadczała z jego strony zarówno ona, jak i inni członkowie Towarzystwa. Zgromadzeni uczcili pamięć śp. ks. Ludwika Kamilewskiego minutą ciszy.

TKP Kosciuszko 01

Kolejną część spotkania poświęcono patronowi Towarzystwa. Najpierw historię zakonu pijarów i rozwijanego przez nich na terenie Wołynia szkolnictwa w bardzo ciekawy sposób przybliżyła obecnym na sali członkini TKP Irena Gorlińska. Tadeusz Kościuszko, który urodził się 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie (obecnie Białoruś), uczęszczał wraz ze swoim starszym bratem Józefem do Kolegium Pijarów w Lubieszowie. Prezentacji towarzyszył pokaz dokumentów i zdjęć związanych z omawianym tematem.

TKP Kosciuszko 02

Z kolei historyk Serhij Dudar, również członek TKP, przedstawił zarówno polityczne jak i społeczne okoliczności wybuchu, przebiegu i upadku powstania kościuszkowskiego (1794 r.). Zostało ono ukazane w bardzo szerokim kontekście historycznym – od Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja, przez konfederację targowicką, wojnę z Rosją z 1792 r. i II rozbiór aż do III rozbioru Polski.

TKP Kosciuszko 03

Następnie, w nieco luźniejszej już atmosferze, zgromadzeni mogli spokojnie wymienić się wrażeniami na temat zaprezentowanych na spotkaniu informacji dotyczących patrona TKP w Łucku, porozmawiać ze sobą i wspólnie zaśpiewać kilka ulubionych polskich piosenek. Było czego posłuchać – tak się złożyło, że wśród obecnych znalazło się wiele członkiń chóru «Wołyńskie Panie».

Na koniec prezes TKP podziękowała wszystkim za przybycie, prelegentom za przygotowanie ciekawych wystąpień, a dyrekcji Wołyńskiej Biblioteki Naukowej im. Oleny Pcziłki za życzliwość i wieloletnią dobrą współpracę.

TKP Kosciuszko 04

Tekst i zdjęcia: Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG