Wiadomości
  • Register

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zainicjował projekt pt. «Sto bibliotek na stulecie Polski» przewidujący przygotowanie zestawów książek, przeznaczonych dla młodych Polaków i osób polskiego pochodzenia za granicą.

Projekt poświęcony jest stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego realizuje się go właśnie w 2018 r. Przewiduje on wręczenie stu polonijnym bibliotekom na całym świecie zestawów edukacyjnych, które przydałyby się młodym Polakom za granicą m.in. w nauce języka polskiego i poznawaniu polskiej kultury, historii i tradycji.

Kilkanaście gier edukacyjnych, które zawierają zestawy, ułatwi naukę języka, historii i geografii Polski najmłodszym uczniom. Dla nastolatków i młodzieży przygotowano współczesne polskie książki. Są to m.in. słowniki, encyklopedie, klasyka polskiej literatury i pomoce dydaktyczne.

«Znajomość języka polskiego jest jedną z podstaw utrzymania świadomości narodowej. Język ojczysty jest nie tylko nośnikiem tradycji, kultury, lecz również narzędziem otwierającym dostęp do jej zasobów oraz do poszerzania wiedzy o Polsce współczesnej. Liczę, że przekazane Państwu pozycje przyczynią się do poszerzania horyzontów, a także pozwolą uwrażliwić na piękno polskiej literatury i historii młodych Polaków» – napisano w liście od Huberta Czerniuka, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ.

Biblioteki polskich organizacji na Ukrainie również otrzymały te cenne prezenty. W Łuckim Okręgu Konsularnym zestawy książek trafiły do sześciu bibliotek: w Tarnopolu, Równem, Krzemieńcu, Podwołoczyskach oraz do dwóch bibliotek w Łucku.

O nowe książki uzupełniła swoje zbiory Miejska Biblioteka № 6 w Łucku (prospekt Woli 10), w której od 2005 r. funkcjonuje Dział Literatury Polskiej. Pracownikom biblioteki wręczyła je konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz. Jubileuszowy zestaw otrzymała również biblioteka przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku.

biblio 02

biblio 01

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH