Wiadomości
  • Register

1 grudnia w Lubomlu odbył się III Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej i Młodzieżowej poświęcony 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Polskiej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego, uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu, przedstawiciele SKP im. Ewy Felińskiej Oddział w Maniewiczach oraz Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Nietyszynie.

Gości i uczestników Konkursu powitał prezes SKP im. Michała Ogińskiego w Lubomlu Włodzimierz Pedycz, opowiedział także krótko o polskich drogach ku niepodległości. Uczestnicy Konkursu wykonywali po 2–3 piosenki. Jury oceniało wykonawców w czterech kategoriach wiekowych: 7–10 lat, 11–13 lat, 14–16 lat i 17–19 lat.

W konkursie wzięli udział Bożena Zaoburna, siostry Wiktoria i Sofia Jots-Chołodko, Anna Szewczyk, Daryna Gorajczuk, Michał Liszczenko, Iryna Kłymuk, Andrzej Kowalski, zespół «Kwinta» i in. Podczas koncertu zabrzmiały piosenki patriotyczne, dziecięce i młodzieżowe. Uczniowie Szkoły Polskiej w Lubomlu recytowali także poezję patriotyczną.

Wszyscy występujący otrzymali dyplomy i prezenty od SKP im. Michała Ogińskiego w Lubomlu, a najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku. W konkursie zwyciężyli: Bożena Zaoburna (6 lat) i Michał Liszczenko (14 lat) ze Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Nietyszynie oraz Anna Szewczyk (13 lat) i Andrzej Kowalski (17 lat) z SKP im. Michała Ogińskiego w Lubomlu.

W zmaganiach młodych artystów mieli wziąć udział także uczniowie z Dorohuska, którzy jednak do Lubomla nie przyjechali w związku z wprowadzeniem na Ukrainie stanu wojennego. Rodzice nie wyrazili zgody na wyjazd dzieci na Ukrainę.

Z Luboml konkurs 2018

Włodzimierz PEDYCZ,

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu