Wiadomości
  • Register

24 listopada w Równem na spotkaniu podsumowującym projekt «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej» spotkali się uczestnicy ze Sławuty, Kowla, Zdołbunowa, Łucka i Równego, aby zaprezentować wyniki swoich działań.

Realizacja projektu «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej» trwała od czerwca 2018 r. W ciągu sześciu miesięcy zespoły, składające się z lidera, nauczyciela, ucznia i przedstawiciela rodziców, brały udział w szkoleniach. Analizowały potrzeby środowiska lokalnego, planowały swoje działania nastawione na aktywizację polskiej społeczności lokalnej, by następnie zrealizować własne pomysły. Podczas podsumowującego spotkania zespoły zaprezentowały swoje działania.

Uczestnicy ze szkoły sobotniej, działającej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Sławucie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zrealizowali projekt «100 serc». Odręcznie wykonali biało-czerwone flagi i 11 listopada rozdawali je mieszkańcom miasta wraz z broszurami informacyjnymi, przybliżając w ten sposób historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy Sławuty z kolei składali Polakom życzenia z okazji święta. Niektóre z tych życzeń zostały nagrane na wideo i przedstawione podczas spotkania. Ostatnim etapem projektu była uroczystość, podczas której goście otrzymali pierniki w kształcie serca z napisem «Polska 100 lat».

innowacijni centry pidsumok 4

Zespół z Kowla we współpracy z Wołyńskim Oddziałem Związku Nauczycieli Polonistów im. Gabrieli Zapolskiej zorganizował konkurs polskiej pieśni i poezji «Spójrzmy na Polskę razem». Jego uczestnikami byli uczniowie miejscowych szkół uczący się języka polskiego. Dodatkową imprezą w ramach projektu był quiz poświęcony Polsce.

Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki zorganizowało dla członków organizacji konferencję poświęconą 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół planował zorganizowanie dla członków Towarzystwa wycieczki do Kostiuchnówki, gdzie w czasie I wojny światowej walczyły Legiony Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Ze względu na warunki pogodowe realizacja tego pomysłu została przełożona na maj przyszłego roku.

Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Władysława Reymonta i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej zorganizowały dla członków swoich organizacji wycieczki, odpowiednio, do Lwowa i Kijowa. Uczestnicy wyjazdów dowiedzieli się o najważniejszych zabytkach w tych miastach, zwiedzili także muzea. Grupa ze Zdołbunowa posłuchała również koncertu muzyki organowej.

Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury z Równego zorganizował podwójny projekt. Pierwsza część to wyścig żużlowy poświęcony 100-leciu niepodległości Polski, w którym wzięli udział zawodnicy z Polski, Węgier i Ukrainy. Druga część dotyczyła stworzenia filmu «Przepis na udany projekt masowy». Jest to swoista wideolekcja opowiadająca o tym, jak promować polską kulturę, tradycje i historię podczas imprez masowych. Pokazuje w szczególności proces realizacji wspomnianego wyżej wyścigu żużlowego oraz innych wydarzeń zorganizowanych przez Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w ostatnich latach. Właśnie ten projekt zdobył pierwsze miejsce w tajnym głosowaniu. Zostanie zaprezentowany na krajowej konferencji finałowej, która odbędzie się w dniach 8–9 grudnia we Lwowie. Drugie i trzecie miejsce zajęły projekty zespołów ze Sławuty i Kowla.

Koordynatorem projektu «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie» jest Fundacja «Wolność i Demokracja». Projekt jest finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 innowacijni centry pidsumok 1

 innowacijni centry pidsumok 2

innowacijni centry pidsumok 3

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury
Zdjęcia udostępnione przez Natalię NECZYPORUK