Wiadomości
  • Register

21 listopada, w piątą rocznicę rozpoczęcia Rewolucji Godności, w Łucku odbyły się uroczystości rocznicowe.

Setki mieszkańców Łucka, w tym weterani wojny, wolontariusze, krewni i bliscy zginionych, przedstawiciele władz i duchowieństwa zgromadzili się na memoriale «Wieczna Chwała» przy pomniku wołyńskich bohaterów Niebiańskiej Sotni, aby wspólnie modlić się w ich intencji i uczcić ich pamięć minutą ciszy.

21 lystopada 1

21 lystopada 2

21 lystopada 3

 Modlitwę za zmarłych poprowadził Arcybiskup Mychaił, Metropolita Łucki i Wołyński. Przypomniał nazwiska wszystkich mieszkańców Wołynia, którzy złożyli swoje życie w krwawych wydarzeniach podczas Rewolucji Godności. Po modlitwie przypomniał, że jeszcze pięć lat temu 21 listopada był dniem pełnym radości, ponieważ wiązał się ze świętem Archanioła Michała, który jest patronem Kijowa. «Teraz ten dzień kojarzy się z niepokojem. Stał się początkiem tragicznych wydarzeń w naszej historii... Minął czas, ale rany Majdanu wciąż się nie zagoiły» – powiedział duchowny.

21 lystopada 4

21 lystopada 7

21 lystopada 7

Następnie mieszkańcy Łucka złożyli kwiaty pod pomnikiem wołyńskich bohaterów Niebiańskiej Sotni i wyruszyli wspólnym marszem na Plac Teatralny pod tablicę «Bohaterowie Niebiańskiej Sotni – zginęli za jedność Ukrainy», aby jeszcze raz pomodlić się za zmarłych, złożyć kwiaty i ułożyć ze zniczy napis «Bohaterowie nie umierają». Na koniec wszyscy zgromadzeni na placu zaśpiewali hymn Ukrainy.

21 lystopada 10

21 lystopada 11

Olga SZERSZEŃ
Zdjęcia autorki

CZYTAJ TAKŻE:

REWOLUCJA JUŻ SIĘ ODBYŁA. W NASZYCH UMYSŁACHREWOLUCJA JUŻ SIĘ ODBYŁA. W NASZYCH UMYSŁACH