Wiadomości
  • Register

Dwoje uczniów z Kowla wzięło udział w gali finałowej projektu «Niepodległość i Pamięć» realizowanego przez Fundację «Wolność i Demokracja». III miejsce w konkursie otrzymał Anton Herka za spisanie wspomnień z życia swojej babci i dziadka.

Uczniowie w książeczkach wysłanych przez Fundację «Wolność i Demokracja» spisywali wspomnienia swoich przodków: zarówno dziadków jak i innych członków rodziny. Celem projektu miało być udokumentowanie przeżyć przodków w trudnych latach okresu II wojny światowej i stalinizmu.

Na gali finałowej zorganizowanej przez Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem zaproszeni goście otrzymali nagrody i upominki, obejrzeli film o historii Polski od roku 966 do współczesności. Następnie odpowiadali na pytania z quizu o Polsce i nagrali film z piosenką i pozdrowieniami dla Fundacji «Wolność i Demokracja».

Potem odbyła się gra miejska «Ulicami Równego czasów międzywojennych». Trzy grupy questowe wędrowały ulicami Równego według map międzywojennych i odszukiwały miejsca na nich oznaczone.

Przed obiadem odbyło się podsumowanie gry i wręczenie upominków dla uczestników. Po obiedzie zaś wszyscy wzięli udział w wycieczce do niezwykłego i mało znanego Muzeum Kowalstwa, które wszystkim serdecznie polecamy.

Niepodleglosc Pamiec Kowel 1

Niepodleglosc Pamiec Kowel 2

Niepodleglosc Pamiec Kowel 3

Wiesław PISARSKI,

nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Kowlu
Fot. Illia KANKROW