Wiadomości
  • Register

100 lat temu Adolf Piotr Szelążek, ordynariusz łucki w latach 1925–1950, przyjął sakrę biskupią. Z okazji tej rocznicy amatorski teatr z parafii rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku pokazał w Polsce spektakl «Kto we łzach sieje».

11 listopada Polska obchodziła stulecie odzyskania niepodległości. Do rozbudowanego programu obchodów dodano jeszcze jedną setną rocznicę: 24 listopada 1918 r. w katedrze w Płocku przyjął sakrę biskupią Adolf Piotr Szelążek, ordynariusz łucki w latach 1925–1950. Zimą grupa teatralna działająca przy parafii katolickiej w Łucku pokazywała spektakl o biskupie łuckim w Toruniu. Przedstawienie zostało ciepło przyjęte przez publiczność, dlatego amatorski zespół teatralny został zaproszony również na obchody wspomnianej wyżej rocznicy.

gastroli 01

 Aktorzy byli poruszeni faktem, że odgrywają przedstawienie o łuckim biskupie w ważnych dla jego losu miejscach: w Płocku, gdzie uczył się w seminarium, otrzymał święcenia kapłańskie i został biskupem, w Podkowie Leśnej, w której obecnie mieści się Dom Generalny założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz przechowywane są archiwa biskupa, a na koniec – w rodzimej wsi biskupa, Stoczku Łukowskim. W taki sposób zespół odbył całą trasę.

Po spektaklach na aktorów czekał ciekawy program: zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Płocku z unikatowymi skarbami sztuki sakralnej, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – miejsca pierwszego objawienia Chrystusa siostrze Faustynie Kowalskiej, wycieczka do Warszawy – spacer po Starym Mieście, Zamku Królewskim, Muzeum Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. W drodze powrotnej siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które zorganizowały wizytę teatru z Łucka i opiekowały się aktorami, zawiozły zespół do Niepokalanowa, miejsca pracy świętego Maksymiliana Kolbe. Tam wszyscy razem, w kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, jednym ze światowych centrów modlitwy o pokój, modlili się o pokój na Ukrainie. Bardzo ciepło aktorów przyjęto w Stoczku Łukowskim, gdzie wszyscy byli pod wrażeniem lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego, którego sala widowiskowa została wyposażona w najnowsze technologie. gastroli 02

Wyjazd łuckiego amatorskiego teatru do Polski odbył się dzięki Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz przy wsparciu wójta gminy Stoczek Łukowski Marka Czuba, dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach Iwony Brodzik, proboszcza parafii Stoczek Łukowski ks. Stanisława Bieńka, proboszcza parafii katedralnej w Płocku ks. Stefana Cegłowskiego, proboszcza parafii w Podkowie Leśnej ks. Wojciecha Osiala oraz rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Leszka Zygnera.

Anatolij OLICH
Zdjęcia: Sergiusz SOKALSKI

CZYTAJ TAKŻE:

GRUPA TEATRALNA Z ŁUCKA WZIĘŁA UDZIAŁ W DNIACH SZELĄŻKOWYCH W TORUNIU