Wiadomości
  • Register

17 listopada rozpoczął się I Międzynarodowy Festiwal Literacki «Frontera». W uroczystości otwarcia tej kilkudniowej imprezy wzięli udział organizatorzy, pisarze, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku, władz miasta i biznesu.

Jak powiedziała założycielka «Frontery» Elwira Jacuta, przygotowania do Festiwalu trwały ponad rok. W tym czasie udało się nawiązać kontakty z wieloma autorami, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, Białorusi oraz Łotwy. Wszyscy zainteresowani będą mogli w ciągu dwóch dni zapoznać się z ich twórczością. Elwira Jacuta wyjaśniła, że nazwa Festiwalu, czyli słowo Frontera, oznacza tereny przygraniczne, znajdujące się pod wpływem różnych czynników i doświadczeń po obu stronach granicy. Dodała, że tematyka wydarzenia i kraje uczestniczące w nim będą zmieniały się co roku. Tegoroczny Festiwal poświęcony jest literaturze czterech krajów w ciągu ostatnich stu lat – od końca I wojny światowej do dnia dzisiejszego.

Frontera widkryttia 1

Zorganizowanie Festiwalu Literackiego w Łucku było możliwe dzięki wsparciu Łuckiej Rady Miejskiej, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Wołyńskiej Rady Obwodowej oraz przedstawicieli biznesu. Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór, obecny na otwarciu Festiwalu, powiedział, że Konsulat od razu przystał na propozycję wsparcia «Frontery». Podkreślił także, że podczas swojej pracy na Wołyniu ciągle obserwuje pozytywne zmiany w mieście: «Łuck rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w zakresie kultury, co potwierdza również ten Festiwal. Innym przykładem jest otwarcie w mieście unikalnego Muzeum Sztuki Współczesnej Korsaków. Cieszę się, że Łuck podąża w kierunku europejskim».

Przedstawiciele władz miejscowych i biznesu – radca mera Łucka Ihor Poliszczuk, dyrektor Departamentu Kultury Łuckiej Rady Miejskiej Tetiana Htatiw, mecenas Roman Bondaruk i szef firmy «Ideil» Wadym Machomed – wyrazili przekonanie, że Festiwal Literacki «Frontera» będzie sprzyjał promowaniu Łucka zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.

Frontera widkryttia 2

Frontera widkryttia 4

Frontera widkryttia 5

Frontera widkryttia 6

Frontera widkryttia 7

Olga SZERSZEŃ

Fot. Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

ZBLIŻA SIĘ «FRONTERA»: W ŁUCKU ROZMAWIANO O BIAŁORUSKIEJ LITERATURZE

W ŁUCKU ZAPREZENTOWANO MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTUR «FRONTERA»