Wiadomości
  • Register

Od 2011 do 2018 r. w trakcie plenerów ikonopisów odbywających się w Centrum Integracji w Zamłyniu, artyści plastycy stworzyli ok. 600 ikon i dzieł sztuki sakralnej.

16 listopada w Galerii Sztuki w Łucku otwarto wystawę ikon, które powstały w lipcu 2018 r. w czasie VIII Międzynarodowego Pleneru Ikonopisania i Sztuki Sakralnej w Centrum Integracji w Zamłyniu. Temat tegorocznego pleneru brzmiał «Znaki czasu». Jego uczestnicy – 35 malarzy z Polski i Ukrainy – starali się poprzez ikony i prace sztuki sakralnej stworzyć swoisty dziennik znaków dobra i nienawiści.

Konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz powiedziała, że każdy plener ma swoją specyfikę: «Podczas tegorocznego pleneru powstały nowe dzieła, m.in. instalacje «Drzewo życia» Kazimierza Kowalczyka oraz lend-art Wiktorii Romanczuk». Ze względu na rozmiar instalacji na wystawie w Łucku zaprezentowano jedynie fotografie tych obiektów.

Teresa Chruszcz dodała także, że celem pleneru nie jest wypracowywanie i opracowywanie technik szkoły pisania ikony: «Jest to po prostu spotkanie artystów, wymiana doświadczeniami i tworzenie dzieł».  

W trakcie wernisażu podkreślano również wkład byłego konsula Krzysztofa Sawickiego w organizację wołyńskich plenerów ikonopisów. O atmosferze panującej podczas plenerów opowiedziała malarka Tetiana Miałkowska.

ikony 2018

Przewodniczący Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy Wołodymyr Marczuk poinformował, że od 2011 r. w Zamłyniu powstało ok. 600 ikon i dzieł sztuki sakralnej. Jedna z tych ikon kilka lat temu została sprzedana w drodze licytacji za 46 tys. hrywien. Pieniądze uzyskane z aukcji zostały przekazane na odbudowę zrujnowanej w trakcie działań wojennych na Wschodzie Ukrainy cerkwi w mieście Wołnowacha w obwodzie donieckim.

W ciągu ośmiu lat na Ukrainie i w Polsce odbyło się 66 poplenerowych wystaw. Obecnie trwają przygotowania do wystawy podsumowującej osiem wołyńskich plenerów, która odbędzie się w Pałacu Sztuki we Lwowie. Ikony z Zamłynia zostaną w najbliższym czasie zaprezentowane także na Litwie.

Współorganizatorami plenerów w Zamłyniu są: Konsulat Generalny RP w Łucku, Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy, Centrum Integracji w Zamłyniu, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego i środowisko ikonopisów z Polski.

Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

MOST ŁĄCZĄCY ZIEMIĘ Z NIEBEM: W ŁUCKU OTWARTO WYSTAWĘ IKON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28