Wiadomości
  • Register

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w obwodzie tarnopolskim zorganizowano Dni Kultury Polskiej, w których wziął udział Zespół Pieśni i Tańca «Ziemia Beskidzka» z Polski.

 W sobotę 10 listopada Zespół Pieśni i Tańca «Ziemia Beskidzka» wystąpił w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Sidorowie. Swoistą sceną dla artystów stał się chór muzyczny tej świątyni, co się wydarzyło po raz pierwszy od 1945 r. W tym samym dniu odbył się koncert zespołu w Domu Kultury w Sidorowie.

Husiatyn Dni Kultury 1

Husiatyn Dni Kultury 3

Husiatyn Dni Kultury 5

W niedzielę artyści wystąpili w kościele Świętego Antoniego w Husiatynie, następnie w Domu Kultury miasta Chorostków i w Domu Kultury w Husiatynie. W trakcie występów publiczności przedstawiono polskie tańce ludowe oraz piosenki patriotyczne, m.in. «Jak długo w sercach naszych» i «Przybyli ułani pod okienko».

Husiatyn Dni Kultury 6

Husiatyn Dni Kultury 7

Husiatyn Dni Kultury 8

Husiatyn Dni Kultury 9

Jan PIEJKO,

Nadzbruczańskie Towarzystwo Kultury i Języka Polskiego
Fot. Danuta KUROWSKA