Wiadomości
  • Register

31 października w Muzeum Historii Łuckiego Bractwa została otwarta wystawa «Wołyń na mapach XVI–XX  wieku». Zwiedzający mają możliwość zapoznania się z dużym zbiorem map, planów, kartek pocztowych i książek z zakresu kartografii. Wystawa będzie czynna co najmniej do końca roku.

Wszystkie eksponaty zaprezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów łuckiego krajoznawcy, kolekcjonera i filokartysty Wiktora Litewczuka. Czytelnikom «Monitora Wołyńskiego» jest on znany jako autor tekstów o historii kartek pocztowych. Była to pierwsza wystawa Wiktora Litewczuka. Mimo jego obaw z tego powodu, wernisaż można nazwać bardzo ciekawym i udanym.

Przed wystawą dyrektor Muzeum Olena Biriulina oprowadziła wszystkich chętnych, opowiadając im o kolekcji map i planów Łucka, zebranych przez Wiktora Litewczuka. Wśród eksponatów są unikatowe mapy, m.in. najstarsza w kolekcji mapa-drzeworyt Sebastiana Münstera z końca XVI wieku, amsterdamska mapa Królestwa Polskiego z 1707 r. z godłem Ukrainy. Ogromne zainteresowanie zwiedzających wzbudził plan jednej z łuckich dzielnic, na terenie której położone jest Muzeum Historii Łuckiego Bractwa. Na planie, poza nazwami ulic i zaznaczonymi domami, są podane imiona i nazwiska mieszkańców. Dodać należy, że na wystawie było tak dużo zwiedzających, że ledwo zmieścili się w sali.

Vystav 02

Vystav 13

Vystav 03

Vystav 04

Vystav 05 

Vystav 02

Następnie zwiedzający mogli porozmawiać z Wiktorem Litewczukiem, który opowiedział im o tym, jak kolekcjonowanie stało się jego pasją i jak szuka eksponatów do swoich zbiorów. Można było także usłyszeć od niego o bardzo ciekawej serii ukraińskich pocztówek, na których wydrukowano mapy. Ukazała się ona 100 lat temu w okresie walk o niepodległość.

Vystav 06

Vystav 07

Następnie głos zabrała Natalia Puszkar, główny kustosz Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego (Muzeum Historii Łuckiego Bractwa jest jego oddziałem). «Jako pracownik Muzeum, z przyczyn oczywistych, niespecjalnie lubię kolekcjonerów. Ale Wiktor jest pierwszym na liście, którym jestem przychylna» – powiedziała Natalia Puszkar. Swój stosunek do Wiktora Litewczuka wytłumaczyła tym, że jest on hojnym mecenasem, który dzieli się swoimi zbiorami ze społecznością. Wiele eksponatów ze swojej kolekcji przekazał do zbiorów Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego. Są to m.in. seria kartek pocztowych o Józefie Ignacym Kraszewskim, pisarzu związanym z Wołyniem, oraz kolekcja pocztówek poświęconych Łesi Ukraince – słynnej ukraińskiej poetce pochodzącej z Wołynia.

Rozmowa o kolekcjonowaniu i o eksponatach była bardzo ciekawa, toczyła się więc bardzo długo.

Vystav 08

Vystav 09

Vystav 10

Vystav 12

Vystav 14

Vystav 11

Szczegółowo o mapach ze swojej kolekcji Wiktor Litewczuk opowie w najbliższych numerach «Monitora Wołyńskiego», zapraszamy więc na łamy naszego pisma. Natomiast muzealnicy zapraszają wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy. Adres Muzeum Historii Łuckiego Bractwa: Łuck, ul. Jowa Kondzelewicza 5. Placówka jest otwarta w godzinach 10.00–18.00. W piątek Muzeum jest nieczynne.

Anatolij OLICH

Zdjęcia autora

CZYTAJ TAKŻE: 

«OCALONA SPUŚCIZNA SAKRALNA WOŁYNIA»: W ŁUCKU OTWARTO WYSTAWĘ IKON Z XVII–ХІХ WIEKU

«SERCE SERCU WIADOMOŚĆ PRZEKAZUJE»: Z HISTORII KARTEK POCZTOWYCH

«SERCE SERCU WIADOMOŚĆ PRZEKAZUJE»: Z HISTORII KARTEK POCZTOWYCH. CZĘŚĆ 2