Wiadomości
  • Register

12 października w Narodowym Uniwersytecie «Akademia Ostrogska» odbyła się konferencja poświęcona stuleciu ukraińskiej i polskiej myśli politycznej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Polska–Ukraina: 100 lat myśli politycznej» była drugą z cyklu dorocznych konferencji badania koncepcji polsko-ukraińskiej współpracy im. Henryka Józewskiego i Wasyla Mudrego przygotowanej przez Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki oraz Studium Europy Wschodniej UW.

W Ostrogu spotkali się polscy i ukraińscy naukowcy. Wygłosili oni referaty dotyczące m.in. kwestii relacji ukraińsko-polskich w działalności Stepana Skrypnyka, kwestii ukraińskiej w polityce i dyplomacji Rządu RP na Uchodźstwie, podpisania Umowy Warszawskiej przez Symona Petlurę i Józefa Piłsudskiego oraz roli województwa wołyńskiego w polityce gospodarczej II Rzeczypospolitej.

Ostrog konferencja 2

Dyskutowano również o ukraińskim działaczu politycznym, wicemarszałku Sejmu Wasylu Mudrym, żołnierzu Wojska Polskiego, redaktorze paryskiej «Kultury» Jerzym Giedroyciu, wojewodzie wołyńskim Henryku Józewskim, ukraińskim działaczu wojennym Juriju Tiutiunnyku i in.

W ramach konferencji odbył się panel dyskusyjny Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz wręczenie dyplomu profesora honorowego Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu «Akademia Ostrogska» pułkownikowi Tadeuszowi Krząstkowi, wykładowcy Studium Europy Wschodniej. 12 października w Akademii Ostrogskiej została także otwarta wystawa «Wielki Projekt» autorstwa Tadeusza Krząstka poświęcona Unii Hadziackiej.

Konferencja została zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Uniwersytet «Akademia Ostrogska», Ambasadę RP w Kijowie i Konsulat Generalny RP w Łucku.

Ostrog konferencja 1

Ostrog konferencja 3

Ostrog konferencja 4

Aleksander RADICA
Zdjęcia autora