Wiadomości
  • Register

Spotkanie z lubelskim menedżerem Krzysztofem Łątką odbyło się w siedzibie organizacji pozarządowej Platforma Współpracy «Prostir» w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem.

Oprócz wykładu miała miejsce prezentacja projektu strategii rozwoju miasta Równe do 2030 r. oraz omówienie projektów studenckich.

Moderatorem spotkania był prorektor uczelni Oleh Łahodniuk, który powiedział, że Krzysztof Łątka jest w Równem częstym i mile widzianym gościem. Wielokrotnie odwiedzał miasto z ciekawymi i przydatnymi prezentacjami, udzielał konsultacji, ponieważ Lublin ma bogate doświadczenia w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na rozwój projektów nieinfrastrukturalnych, które mogłyby zainteresować też Równe.

Krzysztof Łątka jest działaczem społecznym, menedżerem, dyrektorem Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin. Ma szczególny sentyment do Ukrainy i nawet nauczył się języka ukraińskiego. W tym języku poprowadził też wykład, podczas którego w przystępny sposób wyjaśnił odbiorcom podstawy zarządzania programowego i strategicznego w systemie samorządu lokalnego. Razem z Krzysztofem Łątką główne etapy i fazy zarządzania projektami przedstawił prorektor rówieńskiej uczelni Oleh Łahodniuk.

Latka Rowne 1

Z wykładem o zarządzaniu projektami połączona była prezentacja projektu strategii rozwoju Równego do 2030 r., przeprowadzona przez szefa Wydziału Rozwoju Strategicznego i Inwestycji w Równem Serhija Hemberga. Zaangażowanie Krzysztofa Łątki w rozmowy dotyczące planowania strategicznego pozwoli na skuteczniejsze opracowanie strategii modernizacji miasta Równe i poprawę warunków życia jego mieszkańców.

Latka Rowne 4

Latka Rowne5

Podczas dyskusji niektórzy z uczestników zakwestionowali sukces globalizacji jako współczesnego procesu ogólnoświatowego. Z kolei Krzysztof Łątka przekonywał o konieczności dalszej poprawy mobilności, dynamiki i przejrzystości w organizacji zarządzania miastami europejskimi, ponieważ takie zadania dominują w rozwoju współczesnego samorządu lokalnego na świecie.

Witalij ŁEŚNIAK

Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem

Fot. www.facebook.com/pg/www.nuwm.edu.ua

CZYTAJ TAKŻE:

OTWARTY ŁUCK, OTWARTE RÓWNE