Wiadomości
  • Register

W Rzeszowie i Jarosławiu odbył się IV Międzynarodowy Kongres Naukowy «Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej».

W Kongresie, który miał miejsce od 3 do 5 października, wzięły udział profesor Olga Mychajłyszyn, kierownik Katedry Architektury i Projektowania Środowiska Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, oraz doktoranci katedry Julia Jagodka i Ludmyła Bondarczuk. To ważne wydarzenie naukowe odbyło się po raz czwarty (od roku 2009) pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz marszałka województwa podkarpackiego. Organizatorami kongresu były także Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Urząd Miasta Jarosław.

Ponad stu historyków, architektów, konserwatorów zabytków, muzealników i archiwistów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy poruszyło ważne kwestie w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, w szczególności architektonicznego, na dawnych terenach Rzeczypospolitej. Referaty przedstawione przez Olgę Mychajłyszyn, Julię Jagodkę i Ludmyłę Bondarczuk zostały poświęcone aktualnym problemom zachowania środowiska architektonicznego zabytkowych miast Wołynia. Wzbudziły one zainteresowanie i żywe dyskusje podczas panelu.

Uczestnicy Kongresu mieli okazję do zapoznania się z zabytkami Rzeszowa i Jarosława, a także ze specyfiką rozwoju współczesnej przestrzeni publicznej oraz infrastruktury miast. Udział w konferencji pozwolił na dialog międzykulturowy i nawiązanie kontaktów z zagranicznymi naukowcami z ośrodków akademickich i badawczych, na wymianę doświadczeń oraz określenie perspektyw dalszej współpracy.

doslidnyky Riwne

doslidnyky Riwne2

doslidnyky Riwne3

Ludmyła BONDARCZUK,

Równe

CZYTAJ TAKŻE:

UMOWA O PARTNERSTWIE: ŁUCK I LUBLIN ODNOWIĄ ZABYTKI WSPÓLNEJ HISTORII