Wiadomości
  • Register

26 wrześnie w księgarni «Є» w Łucku odbyła się prelekcja «100 lat białoruskiej literatury: od modernizmu do postmodernizmu». Wykład zorganizowano w ramach przygotowań do Międzynarodowego Festiwalu Literackiego «Frontera», który odbędzie się w Łucku 17–18 listopada.

Była to już czwarta z sześciu zaplanowanych prelekcji w ramach projektu edukacyjnego «Sztuka po przełomie: 1918–2018», poświęconego literaturze czterech narodów: Ukrainy, Polski, Białorusi i Łotwy. W ramach trzech poprzednich spotkań rozmawiano o literaturze Ukrainy, teraz nadeszła kolej na zapoznanie się z literaturą krajów uczestniczących w Festiwalu. Tak się złożyło, że literatura białoruska dla większości Ukraińców to swoista terra incognita. Janka Kupała, Wasil Bykau, Uładzimir Karatkiewicz, noblistka Swiatłana Aleksijewicz – to nazwiska znane chyba każdemu ukraińskiemu czytelnikowi. I to wszystko, podczas gdy w literaturze naszych sąsiadów jest jeszcze wiele nazwisk i utworów, które warto by znać.

O historii i współczesności białoruskiej literatury oraz o tym, co obecnie czytają Białorusini, opowiadał Jahor Dziobik, doktorant Narodowej Akademii Nauk Białorusi, wykładowca na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Prelekcję prowadził po białorusku i ten język nie sprawił problemów zgromadzonym w księgarni.

bilorus 02

Szczególnie interesująca była ostatnia część wykładu, w której Jahor Dziobik przybliżył twórczość współczesnych białoruskich pisarzy, m.in. Andreja Chadanowicza, Wiktara Żybula, Alhierda Bacharewicza, Marii Martysiewicz, Walżyny Mort, Sławamira Adamowicza. Pod koniec spotkania pokazane zostały nagrania, na których białoruscy autorzy czytali swoje utwory. Następnie odbyła się dyskusja.

bilorus 03

Organizatorami projektu są Zjednoczenie Artystyczne «Stendal», Departament Kultury Łuckiej Rady Miejskiej, Wydział Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki i księgarnia «Є».

Przypominamy, że w ramach projektu 31 października do Łucka przyjedzie poeta, tłumacz i literaturoznawca Ostap Śliwiński, który przedstawi dzieje polskiej literatury w latach 1918–2018.

Anatolij OLICH 

Zdjęcia autora

CZYTAJ TAKŻE:

W ŁUCKU ZAPREZENTOWANO MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTUR «FRONTERA»