Wiadomości
  • Register

20 września w Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu odbyły się warsztaty na temat pisania projektów rozwojowych. Wzięła w nich udział młodzież polskiego pochodzenia z Tarnopola i Czortkowa.

Szkolenia «Nauka pisania wniosków o finansowanie projektów rozwojowych» przeprowadziła Daryna Zarżycka, dyrektor w «Educational Center for Human Rights in Lviv». Celem projektu jest przekazanie zainteresowanej młodzieży wiedzy na temat pisania projektów rozwojowych oraz pomoc w tworzeniu własnych projektów i ich realizacji. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się, m. in., z architekturą projektu, z współgraniem celów donora i beneficjenta, przeanalizowali przykładowe budżety, znaleźli w nich błędy oraz je poprawili.

TER 02

 Następnie do 27 września uczestnicy warsztatów pracując w małych grupach będą ćwiczyć pod kierownictwem trenera pracę nad własnymi projektami, a najlepsze z nich zostaną zrealizowane w 2019 r.

TER 03

Projekt został dofinansowany ze środków Sejmu i Senatu RP za pośrednictwem Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie».

Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

CZYTAJ TAKŻE:

PRACOWITY SIERPIEŃ W TARNOPOLU