Wiadomości
  • Register

W Równem zorganizowano drugie warsztaty diagnostyczne w ramach projektu «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie».

W warsztatach przeprowadzonych 8 września wzięły udział zespoły ze środowisk polonijnych z Równego, Łucka, Kowla, Sławuty i Zdołbunowa. W trakcie szkoleń ich uczestnicy wykonali różne ćwiczenia związane z rozwojem kreatywności oraz narysowali, jako podsumowanie, tradycyjną mapę pamięci. Jak twierdzą, podczas tego spotkania przekonali się, że jest więcej rzeczy, które ludzi łączą niż dzielą i że ciągle trzeba uczyć się tolerancji i akceptacji.

Koordynatorem projektu «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie» jest Fundacja «Wolność i Demokracja». Projekt jest finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Innowacyjne Centra 2

Innowacyjne Centra 3

Innowacyjne Centra 1

Władysław BAGIŃSKI,

Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Władysława Reymonta