Wiadomości
  • Register

W ciągu dwóch lat w Łucku mają zostać odnowione Wieża Czartoryskich i Klasztor Jezuitów z piwnicami. W Lublinie natomiast planowana jest renowacja Baszty Gotyckiej.

Wykonanie tych prac odbędzie się w ramach projektu «Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie» na podstawie Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Wspólna konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Łuckiej Rady Miejskiej i Urzędu Miasta Lublin, na której zostały omówione kluczowe punkty projektu, odbyła się 13 września w siedzibie Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku.

Budżet projektu wynosi 1,676 mln euro, z których Łuck otrzyma 1,034 mln. Za te fundusze planuje się nie tylko przeprowadzenie renowacji, lecz również adaptację pomieszczeń na wystawy i zorganizowanie szeregu wydarzeń w celu popularyzacji wyżej wymienionych zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

rewitalizacja Lublin Luck 2

«Ten projekt jest bardzo ważny dla obu miast. Ostatnio Łuck poświęca dużo uwagi atrakcyjności turystycznej, organizujemy wiele wydarzeń promujących nasze obiekty historyczne. Niedawne obchody Dnia Miasta pokazały, że nasza historia, nasze zabytki, nasze osiągnięcia historyczne wywołują zainteresowanie wśród mieszkańców i gości naszego miasta. Symboliczne jest to, że grant wygrały dwa miasta partnerskie, Łuck i Lublin, które bardzo ściśle współpracują, mają dużo podobieństw, lecz każde z nich, oczywiście, ma swój wizerunek, swój charakter i swoją historię. Jednoczy nas jednak wiele wydarzeń w przeszłości, łączy nas teraźniejszość, i niewątpliwie, będzie łączyć przyszłość. Symboliczne jest i to, że będziemy odnawiać właśnie te zabytki historyczne, które stanowią naszą wspólną historię. Wieża Czartoryskich z obronnym murem i Klasztor Jezuitów z piwnicami to obiekty, które po renowacji będą przyciągać turystów i mieszkańców Łucka. Otwieramy jeszcze jedną stronę naszej bogatej i wspaniałej historii, która jest dla nas przykładem. Tworząc teraźniejszość, kreujemy również przyszłość, dlatego należy rewitalizować te osiągnięcia, które już mamy i tworzyć nowe po to, by było czym się szczycić naszym potomkom» – powiedział Hryhorij Pustowit, pełniący obowiązki mera miasta Łucka. Wyraził także swoje przekonanie, że polsko-ukraińska współpraca w ramach projektu zaowocuje pozytywnymi rezultatami.

Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin Krzysztof Łątka zwrócił uwagę na to, że Łuck, w porównaniu do innych miast ukraińskich, na przykład takich jak Dniepr, Charków czy Krzywy Róg, umie pracować z grantami.

rewitalizacja Lublin Luck 1

«Turystyka w Lublinie i Łucku rozwija się, i dla nas oczywiście jest to również bardzo ważny projekt. W ciągu ostatnich lat właśnie dzięki dotacjom europejskim potrafiliśmy lepiej uporządkować nasze Stare Miasto. Teraz już widzimy rezultaty, czego życzymy również miastu Łuck, ponieważ można czekać na różnych inwestorów, którzy będą stwarzać nowe miejsca pracy, a można po prostu zorganizować takie turystyczne środowisko, do którego zechcą przyjeżdżać ludzie, żeby poczuć klimat i emocje miasta» – zaznaczył Krzysztof Łątka. Zwrócił również uwagę na czas realizacji wspólnego polsko-ukraińskiego przedsięwzięcia: w przyszłym roku obchodzone będzie 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej, na skutek której «byliśmy jednym państwem, a teraz znowu chcemy być razem – w Unii Europejskiej». Według niego, wspólny projekt to nie tylko instrument dobrosąsiedzkiej polityki, lecz również okazja dla Ukrainy do zademonstrowania Unii Europejskiej swojego stanowiska.

Kierownik Wydziału Turystyki i Promocji Rady Miasta Łuck Katarzyna Telipska przypomniała, że dwa lata temu właśnie ta instytucja była pomysłodawcą odnowienia zabytków, co zaowocowało wkrótce wspólnym projektem. «Stare Miasto to serce Łucka. Jednak turyści, którzy przyjeżdżają do nas, odwiedzają miasto przeważnie z powodu Zamku Lubarta. Żeby chcieli tu zostać na dłużej, należy zwracać ich uwagę na inne obiekty. Wierzę, że dzięki odnowionym zabytkom ten projekt pozwoli wydłużyć czas pobytu gości w naszym mieście, a także zachować wspólną spuściznę historyczną i kulturalną» – podkreśliła Katarzyna Telipska.

Pod koniec spotkania Hryhorij Pustowit i Krzysztof Łątka podpisali umowę o partnerstwie Łucka i Lublina w ramach projektu «Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie».

rewitalizacja Lublin Luck 3

Olga SZERSZEŃ

Zdjęcia autorki