Wiadomości
  • Register

Niezwykłe sobotnie popołudnie 8 września przeobraziło się w Równem w duchową ucztę. Zgotowali ją organizatorzy i uczestnicy oraz zaproszeni goście biorący udział w Narodowym Czytaniu powieści «Przedwiośnie» Stefana Żeromskiego.

Słowo literackie zostało wzbogacone pieśniami wybitnie utalentowanego zespołu wokalnego «Faustyna» pod kierunkiem Andżeliki Fedorow. Muzyka i śpiew stały się dopełnieniem wysokiego artyzmu dzieła.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie Władysław Bagiński bardzo serdecznie powitał zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość Narodowego Czytania –wicekonsula RP w Łucku Mateusza Natkowskiego, wicekonsula RP w Łucku Adama Myślickiego, Annę Warenicę, ks. Krzysztofa Orlickiego, wikariusza kościoła św. Piotra i Pawła, wszystkich członków Towarzystwa i wszystkich obecnych licznie zgromadzonych w pięknej sali Miejskiego Domu Kultury w Równem.

Narodowe Rowne 4

Prezes uroczyście odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do Polonii i wszystkich Polaków za granicą, w którym Prezydent, zachęcając do wnikliwego czytania powieści, wyeksponował wartości patriotyczne oraz walory artystyczne utworu.

Wicekonsul Mateusz Natkowski poproszony o zabranie głosu wskazał wspólne elementy polityczne i narodowowyzwoleńcze łączące dwa kraje. Losy Polski budzącej się do nowego życia w pierwszych dniach niepodległości 1918 r. metaforycznie nazwane «Przedwiośniem» i współczesne losy Ukrainy.

Wicekonsul Adam Myślicki wypowiedział niezwykle budujące słowa, iż w Towarzystwie Kultury Polskiej w Równem czuje się zawsze przyjazną atmosferę, a każda uroczystość przygotowana jest na wysokim poziomie. Do czytania wybrał fragment niezwykle wymowny, kiedy to główny bohater powieści Cezary Baryka przekracza granicę Rosji z Polską i zaczyna oddychać prawdziwie polskim powietrzem, jednocześnie obserwując przedwiośnie w całej naturze.

Narodowe Rowne 6

Prezentacja multimedialna ożywiła słowo mówione, dzięki czemu przekaz był przejrzysty i bardziej zrozumiały dla licznie zgromadzonej publiczności.

Ponad 25 osób przygotowało różnorodne fragmenty utworu. Były tam treści drastyczne, realistyczne, utopijne, humorystyczne, ale też wzruszające. Każdy z uczestników na swój sposób interpretował wybraną przez siebie część.

Do najbardziej interesujących i najzabawniejszych należała scenka, w której brali udział: Marta Bagińska, Daniel Kuczyński, ks. Krzysztof Orlicki i prezes Władysław Bagiński. Naprawdę warto poznać dokładnie tę wielowątkową powieść, ponieważ można się rozbawić, wzruszyć, poznać losy dawnych Polaków, ich kulturę, obyczaje, język.

Narodowe Rowne 7

Następnie z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do czytania dzieci. To one wzruszyły i rozbawiły do łez całą publiczność. Andrzej Głodia nie tylko czytał. On naprawdę śpiewał. Jego występ niektórzy nazwali «wisienką na torcie». Mały Władzio, któremu pan prezes obniżył mikrofon maksymalnie prawie do samej podłogi, wybrany fragment przeczytał piękną, wyrazistą polszczyzną. Nazar wystąpił z mamą. Przeczytał krótki fragmencik, ale jakże malowniczy – o szklanych domach. Oczywiście mama dokończyła.

Narodowe Rowne 1

Czas minął błyskawicznie. Władysław Bagiński serdecznie podziękował wszystkim za chwile szczerych wzruszeń i wielkie zaangażowanie. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i zaproszenie na następny rok.

Narodowe Rowne 2

Narodowe Rowne 3

Narodowe Rowne 5

Elżbieta PIOTROWSKA,

nauczyciel języka polskiego

skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Równem

CZYTAJ TAKŻE:

NARODOWE CZYTANIE W TARNOPOLU: PIĘKNIE BRZMIAŁ LITERACKI JĘZYK POLSKI

SPOTYKAMY SIĘ W KSIĘGARNI: W ŁUCKU CZYTANO «PRZEDWIOŚNIE»

UCZNIOWIE SZKOŁY POLSKIEJ W KOWLU CZYTALI «PRZEDWIOŚNIE» STEFANA ŻEROMSKIEGO

W TARNOPOLU CZYTANO «PRZEDWIOŚNIE»