Wiadomości
  • Register

9 września podczas tradycyjnego, comiesięcznego spotkania członków Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwodu Tarnopolskiego, wzorem lat ubiegłych, miało miejsce wspólne czytanie «Przedwiośnia» Stefana Żeromskiego.

Wszystkich przybyłych serdecznie powitał prezes stowarzyszenia Piotr Fryz, gościem specjalnym uroczystości był konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Piotr Matusiak, który czynnie wziął udział w czytaniu fragmentu powieści.

Tytułem wstępu nauczycielki Szkoły Języka Polskiego przy PTKOOT przedstawiły historię Narodowego Czytania, biografię Stefana Żeromskiego i problematykę «Przedwiośnia». Członkini stowarzyszenia Halina Żyrska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, po którym wysłuchano fragmentu utworu wygłoszonego przez Parę Prezydencką. Następnie czytali już członkowie stowarzyszenia i uczniowie SJP.

Pięknie brzmiał literacki język polski w ustach tych, którzy znajomość mowy utrzymali, którzy poszukując narodowej tożsamości odkryli polskie korzenie i tych, którym język polski jest po prostu miły. Strawą dla ducha była nie tylko literatura, ale i muzyka – chór PTKOOT śpiewał podniosłe pieśni. Wrześniowe spotkanie stowarzyszenia było odświętne i bardzo udane.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna zainicjowana w roku 2012. Akcję zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura – wcześniej m.in wicedyrektor TVP Kultura. Przedsięwzięcie to propaguje znajomość literatury narodowej. Odczytywane są publicznie fragmenty lub całe utwory wybrane w powszechnym głosowaniu. Każdego roku akcja ma coraz więcej chętnych, a krąg uczestników «rozlewa się» coraz szerzej na środowiska Polaków i Polonii.

Narodowe Tarnopol PTKOOT 1

Narodowe Tarnopol PTKOOT 2

Marianna SEROKA,

nauczycielka skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej wśród Polaków i Polonii
Zdjęcia udostępnione są przez Mariannę Serokę

CZYTAJ TAKŻE:

SPOTYKAMY SIĘ W KSIĘGARNI: W ŁUCKU CZYTANO «PRZEDWIOŚNIE»

UCZNIOWIE SZKOŁY POLSKIEJ W KOWLU CZYTALI «PRZEDWIOŚNIE» STEFANA ŻEROMSKIEGO

W TARNOPOLU CZYTANO «PRZEDWIOŚNIE»