Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że zostały zmienione godziny wydawania Kart Polaka.

Karta Polaka jest wydawana:
– we wtorek, w godzinach 10.00–12.00;
– w środę, w godzinach 11.00–13.00.

Zmianie uległy również godziny przyjęcia wniosków o przedłużenie ważności Karty Polaka po 18 roku życia, wniosków o wydanie duplikatu Karty Polaka, wniosków o zmianie danych osobowych:
– wtorek, w godzinach 12.00–14.00;
– środa, w godzinach 12.00–14.00.

Więcej informacji na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

CZYTAJ TAKŻE:

NADSZEDŁ CZAS NA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA: CO NALEŻY WIEDZIEĆ