Wiadomości
  • Register

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny wykazać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego (w mowie i w piśmie). Mile widziana jest znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie), natomiast wymagana jest znajomość pracy przy wykorzystaniu komputera.

List motywacyjny wraz z kwestionariuszem (lub CV) należy przesłać do dnia 31 lipca 2018 r. włącznie na adres mailowy: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl