Wiadomości
  • Register

Członkowie Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu uporządkowali teren wokół kaplicy na polskim cmentarzu wojskowym w Zborowie.

Prace zostały przeprowadzone w środę 4 lipca. Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu opiekuje się tym obiektem historycznym od dwóch lat.

Kaplica-mauzoleum na cmentarzu wojskowym w Zborowie została wybudowana wg projektu polskiego architekta Wawrzyńca Dayczaka. Upamiętnia ona polskich żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej.

ternopil cwyntar2

W latach 2015 – 2016 Fundacja «Mosty» przeprowadziła renowację kaplicy w Zborowie. Było to możliwe dzięki wsparciu Ambasady RP w Kijowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji PZU, firm «Plastics Ukraina», «ASMET», «Stone Trade» oraz dzięki prywatnym darczyńcom.

Maryna WOJNOWA,

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu