Wiadomości
  • Register

Zgodnie z kalendarzem gregoriańskim 29 czerwca obchodzi się uroczystość dwóch największych Apostołów – Piotra i Pawła. W tym dniu rzymskokatolicka parafia w Łucku świętowała odpust.

29 czerwca – to ważna data dla łuckich katolików. Jest to nie tylko dzień wspomnienia patronów katedry, lecz też dzień zwycięstwa – właśnie 29 czerwca 1991 r. po raz pierwszy od wielu lat w świątyni przywróconej wspólnocie parafialnej została odprawiona msza.

W piątek kościół po raz kolejny zapełnił się wiernymi. Mszę odprawili księża diecezji łuckiej pod przewodnictwem proboszcza łuckiej parafii katedralnej, ks. kanonika Pawła Chomiaka i prałata Andrzeja Puzona, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Wspólnota parafialna dziękowała Panu Bogu za dar wolności i otrzymane łaski, a także wspominała w modlitwie tych wszystkich, dzięki którym udało się odrodzić Kościół na ziemi łuckiej. Chodzi przede wszystkim o biskupa Adolfa Piotra Szelążka, niezłomnego pasterza diecezji, którego proces beatyfikacyjny toczy się obecnie, biskupów Marcjana Trofimiaka і Stanisława Szyrokoradiuka, obecnego ordynariusza biskupa Witalija Skomarowskiego, licznych księży i parafian, imiona których są znane tylko Bogu. Nabożeństwo skończyło się odśpiewaniem hymnu kościelnego «Te Deum» – «Ciebie, Boga, wysławiamy».

Po mszy i tradycyjnym nabożeństwie czerwcowym parafianie złożyli życzenia proboszczowi z okazji imienin, a ks. Wasylowi Płachotce z okazji piątej rocznicy święceń kapłańskich.

Pod koniec nabożeństwa poświęcono dwie tablice pamiątkowe, umiejscowione w łuckim kościele. Na pierwszej z nich wymieniono imiona i nazwiska 55 księży diecezji łuckiej, którzy ucierpieli lub zginęli w czasie zawieruchy wojennej, czyli w latach 1939–1945, na skutek represji sowieckich i niemieckich oraz z rąk nacjonalistów ukraińskich. Pomysłodawcą umieszczenia tablicy był Leon Popek, historyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie. Została ona zaprojektowana przez Krzysztofa Krzywińskiego, architekta i restauratora łuckiej katedry, prezesa Stowarzyszenia «Kresy – Pamięć i Przyszłość».

Druga tablica pamiątkowa, poświęcona ofiarom masakry w Łuckim Więzieniu, powstała z inicjatywy parafian kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Wśród kilku tysięcy więźniów było dużo Polaków, wielu z nich zginęło w czasie krwawej masakry, urządzonej przez funkcjonariuszy NKWD 23–24 czerwca 1941 r. Na tablicy wyryty jest napis w dwóch językach, polskim i ukraińskim: «Naszym siostrom i braciom, którym życie zabrano w Łuckim Więzieniu – z pamięcią potomni». Niestety tablicy pamiątkowej nie udało się umieścić tam, gdzie powinna być – w miejscu tragicznej śmierci naszych rodaków, Wołynian różnych narodowości, synów i córek tej ziemi, dlatego zdecydowano, że najbardziej odpowiednim miejscem będzie katedra. Stało się tak, ponieważ parafia katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez rok nie otrzymała odpowiedzi od władz obwodowych, dotyczącej zezwolenia na umieszczenie tablicy w miejscu rozstrzelania więźniów.

Przypominamy naszym Czytelnikom, że zbliża się 75. rocznica rzezi wołyńskiej. Z tego powodu odbędzie się kilka żałobnych uroczystości. W sobotę 7 lipca о 11:00 w Kisielinie zostanie odprawiona msza żałobna, а о 19:00, po mszy wieczornej w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku w intencji ofiar wystąpi chór i orkiestra kameralna «Iubilaeum» z Lublina. Główna msza żałobna odbędzie się w łuckim kościele w niedzielę 8 lipca о 10:00.

Anatolij OLICH
Zdjęcia autora

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15