Wiadomości
  • Register

W tych dniach Wołyń stał się centrum edukacyjnym dla Ukrainy i Polski. Rektorzy najbardziej znanych uniwersytetów obu państw 21–24 czerwca omawiają aktualne problemy w nauczaniu akademickim, a także poszukują takich aspektów reformy szkolnictwa wyższego, które harmonizowałyby z tendencjami europejskimi.

To już trzecie ukraińsko-polskie seminarium rektorów. Poprzednie odbyły się w Kijowie i Warszawie, a teraz zaszczyt przyjęcia tej konferencji dostał Łuck. Otwarcie konferencji zorganizowano we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki. Rektor tej uczelni prof. Igor Kocan powitał uczestników seminarium i podkreślił znaczenie Wołynia w jednoczeniu przedstawicieli świata edukacji obu państw. Przypomniał, że to właśnie w Łucku prawie 600 lat temu odbył się zjazd monarchów europejskich.

Honorowymi gośćmi seminarium byli Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur i wice-konsul Marek Zapór. Wiesław Mazur poparł ideę seminarium i zadeklarował wspieranie takich polsko-ukraińskich przedsięwzięć, które sprzyjają integracji naszych społeczeństw na najwyższych szczeblach.

Na czele delegacji polskich rektorów uczelni wyższych stali przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt oraz prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Na czele ukraińskiej delegacji – przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy prof. Leonid Huberski. 22 czerwca poprowadzili oni szereg ważnych dyskusji, w ramach których omówiono problemy jakości kształcenia wyższego w obu państwach, wdrażanie nowych metod w warunkach integracji europejskiej, kwestię autonomii uniwersytetów z dawnymi tradycjami.

rektorzy2

Wiodący przedstawiciele edukacji Ukrainy i Polski dużo uwagi poświęcili zatrudnianiu absolwentów uniwersytetów, uwzględniając oczekiwania pracodawców wobec fachowców przygotowywanych przez uczelnie wyższe. Przedstawiciele Ukrainy niejednokrotnie podkreślali, że wielu młodych Ukraińców wyjeżdża obecnie do Polski oraz innych krajów europejskich na studia lub do pracy. Przedstawiciele polskich uczelni zapewniali, że polska młodzież również opuszcza kraj rozglądając się za lepszym losem i że taka mobilność jest charakterystyczna dla ludzi trzeciego tysiąclecia.

Podczas spotkania rektorzy wystąpili z wieloma ważnymi propozycjami, które zostaną udokumentowane i wysłane do ministerstw edukacji Ukrainy i Polski, aby mogły być uwzględnione w trakcie wdrożenia kolejnych reform w obu krajach.

Wiktor JARUCZYK

CZYTAJ TAKŻE:

W ŁUCKU ODBYŁO SIĘ ROBOCZE POSIEDZENIE POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FORUM PARTNERSTWA