Wiadomości
  • Register

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu co roku kilkakrotnie przeprowadzają prace porządkowe na cmentarzu rzymskokatolickim.

W tym roku do sprzątania cmentarza dołączyli uczniowie szkoły polskiej, działającej przy SKP w Lubomlu, oraz ich rodzice. W pracach wzięli udział m.in. uczniowie: Andrzej Kowalski, Taras i Sofia Meleszkowie, Jana i Oleksandr Kostiukowie, Maksym Rizenko, Chrystyna Samojlicz, Władysław Syrotiuk. Pomagali im rodzice: Ludmyła Meleszko, Olga Rizenko i Wiktor Samojlicz, a także członkowie SKP Włodzimierz Pedycz, Witalij Dubowskij i Antonina Cekot.

Luboml porzadkowanie cmantarza 4

Rzymskokatolicki cmentarz wojskowo-cywilny położony jest w zachodniej okolicy Lubomla. Został on założony na początku XIX wieku i jest nieczynny od lat czterdziestych XX wieku. Na cmentarzu pochowani są m.in. członkowie rodziny hrabiów Branickich, babcia Bolesława Prusa oraz polscy żołnierze i policjanci.

Luboml porzadkowanie cmantarza 6

Cmentarz zajmuje obszar 3.7 ha, potrzebuje ogrodzenia, zarasta krzakami i trawą. Niestety SKP im. Michała Ogińskiego w Lubomlu nie posiada własnego sprzętu mechanicznego, co znacznie utrudnia prace porządkowe.

Włodzimierz PEDYCZ,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu
Fot. Andrzeja Kowalskiego

CZYTAJ TAKŻE:

STUDENCI Z WARSZAWY PORZĄDKOWALI CMENTARZ W OSTROGU