Wiadomości
  • Register

We wtorek, 5 czerwca, w Równem odbyła się konferencja dla przedstawicieli zjednoczonych społeczności lokalnych z obwodu rówieńskiego. W ramach spotkania delegacja z województwa warmińsko-mazurskiego przedstawiła obecnym program rozwoju obszarów wiejskich «LEADER», który z powodzeniem działa w tym polskim regionie.

Podczas konferencji przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i oddzielne lokalne grupy działania przedstawiły główne zasady programu «LEADER».

W ramach programu «LEADER» tworzone są lokalne grupy działania, które obejmują kilka sąsiadujących gmin. Grupy te opracowują i wdrażają lokalne strategie rozwoju. Do przygotowania takich strategii grupy inicjatywne angażują jak najwięcej przedstawicieli społeczności lokalnych poprzez spotkania, konsultacje i badania. Ponadto planowane działania są nastawione na maksymalnie skuteczne wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych i ludzkich, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz istniejących obiektów turystycznych.

Działania w ramach strategii otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej za pośrednictwem samorządu województwa. Jedną z cech szczególnych tego programu jest współpraca trzech sektorów – samorządu lokalnego, biznesu i społeczności – na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego większość działań ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie lokalnego biznesu.

Po części informacyjnej uczestnicy omówili możliwe obszary współpracy między Rówieńszczyzną a Warmią i Mazurami.

W okresie od lipca do października przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa warmińsko-mazurskiego będą udzielali rad chętnym społecznościom lokalnym z obwodu rówieńskiego. Przedstawiciele najbardziej aktywnych społeczności będą mieli możliwość odbycia dwutygodniowego stażu w lokalnych grupach działania województwa warmińsko-mazurskiego.

Olena SEMENIUK
Fot. www.rv.gov.ua