Wiadomości
  • Register

Niedawno rozpoczął się projekt «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie». W ramach tej inicjatywy na jesień 2018 r. planowane jest wdrożenie przydatnych pomysłów przez grupy inicjatywne polskich organizacji z całej Ukrainy.

Pomysły, które wydają się nierealne do zrealizowania przez jedną osobę, zawsze łatwiej wdrożyć w życie w zespole. Koordynatorzy z Fundacji «Wolność i Demokracja» z powodzeniem stosowali tę zasadę podczas opracowania projektu, którego główną siłą jest lokalna grupa inicjatywna.

Na pierwsze warsztaty zorganizowane w ramach projektu 2 czerwca w szkole nr 10 we Lwowie przybyło 13 grup reprezentujących polskie organizacje z różnych zakątków Ukrainy. Każdy zespół składał się z czterech osób: lokalnego lidera, nauczyciela języka polskiego, jednego rodzica i jednego ucznia. Każdy z nich chciał zrobić pierwszy krok w sprawie wdrożenia czegoś bardzo potrzebnego w jego regionie. Zakres osób zaangażowanych w warsztaty był bardzo szeroki: od doświadczonych działaczy polonijnych, którzy wcielili w życie już niejedną inicjatywę, do dzieci, które zdobywają swoje pierwsze doświadczenia w realizacji projektu.

Innowacyjne Centra 5

Po powitaniu przez organizatorów i poinformowaniu o podstawowych zasadach współpracy zespoły poznały swoich trenerów. Następnie w grupach odbyły się warsztaty integracyjne. Uczestnicy przeanalizowali potrzeby różnych grup wiekowych miejscowości, którą reprezentowali. Każdy miał okazję wyrazić swoje obawy co do planowanej działalności, uzyskać porady, wysłuchać zaleceń dotyczących planowania pracy na najbliższe sześć miesięcy. Trenerzy zrobili wszystko, aby każda grupa zrozumiała, że jej siła polega na jedności i współpracy, a każdy uczestnik uświadomił sobie własną odpowiedzialność za wdrożenie wspólnych pomysłów. Nawet po warsztatach toczyły się żywe dyskusje na temat pomysłów, które zostaną wdrożone w życie już na jesieni.

Koordynatorem projektu «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie» jest Fundacja «Wolność i Demokracja». Projekt jest finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem